Rada Miejska w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów

pokój nr 29 
- I piętro budynku

tel. 042 214 13 06
fax 042 214 12 07

e-mail:
radamiejska@rzgow.pl

Przewodniczący Rady
lub jego zastępcy pełnią dyżury

w każdy wtorek
w godzinach: od 14.00 do 17.00