Rada Gminy Rzgów

Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów

pokój nr 7,8,9 
- parter budynku po prawej stronie

tel. 042 214 13 06
fax 042 214 12 07

e-mail:
radagminy@rzgow.pl

Przewodniczący Rady Gminy
lub jego zastępcy pełnią dyżury

w każdy wtorek
w godzinach: od 14.00 do 17.00