LISTA RADNYCH
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 

W KADENCJI 2018-2023

1. Marek Bartoszewski
2. Zbigniew Cisowski 
3. Wiesłasw Gąsiorek 
4. Rafał Kluczyński
5. Kamila Kuźnicka
6. Radosław Pełka
7. Paweł Redzynia
8. Kordian Skalski
9. Jan Spałka
10.Przemysław Szczech 
11. Jarosław Świerczyński
12. Anna Tumińska - Kubasa 
13. Ewa Tyll 
14. Zbigniew Waprzko 
15. Stanisław Zaborowski

 

 

INFORMACJE O WYBRANYM RADNYM

 

Imię i nazwisko radnego

BARTOSZEWSKI MAREK

Pełniona funkcja w Radzie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1955

Poziom wykształcenia

  średnie

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018  

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 10

Liczba uzyskanych głosów

177

Kontakt telefoniczny, email

  tel. 692 177 029   mbartoszewski@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Spraw Społecznych

Oświadczenia majątkowe radnego

pierwsze w kadencji 2018-2023 

Informacje uzupełniające


 

 

Imię i nazwisko radnego

CISOWSKI ZBIGNIEW

Pełniona funkcja w Radzie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1967

Poziom wykształcenia

zawodowe

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018  

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 8

Liczba uzyskanych głosów

238

Kontakt telefoniczny, email

tel. 502-554-581; zcisowski@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

Oświadczenia majątkowe radnego

pierwsze w kadencji 2018-2023  

Informacje uzupełniające


 

 

Imię i nazwisko radnego

GĄSIOREK WIESŁAW 

Pełniona funkcja w Radzie

Członek Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1947

Poziom wykształcenia

podstawowe

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018  

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 13

Liczba uzyskanych głosów

bez głosowania

Kontakt telefoniczny, email

tel. 505-357-702   wgasiorek@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Rewizyjna

Oświadczenia majątkowe radnego

pierwsze w kadencji 2018-2023  

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

KLUCZYŃSKI RAFAŁ

Pełniona funkcja w Radzie

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów 

Rok urodzenia

1972

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018  

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 2

Liczba uzyskanych głosów

182

Kontakt telefoniczny, email

tel. 501-624-683   rkluczynski@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

Oświadczenia majątkowe radnego

  pierwsze w kadencji 2018-2023 

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

KUŹNICKA KAMILA

Pełniona funkcja w Radzie

Członek Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1983

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018 

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 9

Liczba uzyskanych głosów

127

Kontakt telefoniczny, email

tel. 511-119-991; kkuznicka@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Oświadczenia majątkowe radnego

 pierwsze w kadencji 2018-2023

Informacje uzupełniające


 

 

Imię i nazwisko radnego

PEŁKA RADOSŁAW 

Pełniona funkcja w Radzie

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rok urodzenia

1972

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 4

Liczba uzyskanych głosów

199

Kontakt telefoniczny, email

tel. 603-868-634; rpelka@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

Oświadczenia majątkowe radnego

 pierwsze w kadencji 2018-2023

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

REDZYNIA PAWEŁ 

Pełniona funkcja w Radzie

Członek Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1973

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 6

Liczba uzyskanych głosów

179

Kontakt telefoniczny, email

tel. 502-325-619; predzynia@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Rewizyjna

Oświadczenia majątkowe radnego

 pierwsze w kadencji 2018-2023

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

SKALSKI KORDIIAN

Pełniona funkcja w Radzie

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   

Rok urodzenia

1985

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia

 prawnicze

Data wyboru na radnego

21-10-2018 

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 1

Liczba uzyskanych głosów

160

Kontakt telefoniczny, email

tel. 518-739-420;   kskalski@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Spraw Społecznych

Oświadczenia majątkowe radnego

 

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

SPAŁKA JAN

Pełniona funkcja w Radzie

Członek Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1961

Poziom wykształcenia

zawodowe

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018 

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 14

Liczba uzyskanych głosów

150

Kontakt telefoniczny, email

tel. -   jspalka@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

 Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów, 

Komisja Rewizyjna

Oświadczenia majątkowe radnego

 

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

SZCZECH PRZEMYSŁAW

Pełniona funkcja w Radzie

 Członek Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1979

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia

 informatyczne

Data wyboru na radnego

21-10-2018

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 12

Liczba uzyskanych głosów

209

Kontakt telefoniczny, email

tel. 693-441-121 ;      pszczech@rzgow.pl 

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

Oświadczenia majątkowe radnego

 

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

ŚWIERCZYŃSKI JAROSŁAW 

Pełniona funkcja w Radzie

Członek Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1962

Poziom wykształcenia

średnie

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 5

Liczba uzyskanych głosów

182

Kontakt telefoniczny, email

tel. 601-234-848;   jswierczynski@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

Oświadczenia majątkowe radnego

 

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

TUMIŃSKA - KUBASA ANNA

Pełniona funkcja w Radzie

Członek Rady Miejskiej 

Rok urodzenia

1975

Poziom wykształcenia

wyższe  

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018 

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 15

Liczba uzyskanych głosów

159

Kontakt telefoniczny, email

tel. -;   atuminska-kubasa@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Spraw Społecznych

Oświadczenia majątkowe radnego

 

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

TYLL EWA

Pełniona funkcja w Radzie

Członek Rady Miejskiej

Rok urodzenia

1990

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia


Data wyboru na radnego

21-10-2018

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 3

Liczba uzyskanych głosów

141

Kontakt telefoniczny, email

tel. - ;   etyll@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Sparw Społecznych

Oświadczenia majątkowe radnego

 

Informacje uzupełniające

 

 

 

Imię i nazwisko radnego

WAPRZKO ZBIGNIEW 

Pełniona funkcja w Radzie

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rok urodzenia

1966

Poziom wykształcenia

 wyższe

Kierunek wykształcenia


Data wyboru na radnego

21-10-2018

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 11

Liczba uzyskanych głosów

208

Kontakt telefoniczny, email

tel. 728-724-842;   zwaprzko@rzgow.pl 

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Rewizyjna 

Oświadczenia majątkowe radnego

 

Informacje uzupełniające

 

  

 

Imię i nazwisko radnego

ZABOROWSKI STANISŁAW

Pełniona funkcja w Radzie

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

Rok urodzenia

1957

Poziom wykształcenia

średnie

Kierunek wykształcenia

 

Data wyboru na radnego

21-10-2018

Numer okręgu wyborczego

Okręg nr 7

Liczba uzyskanych głosów

194

Kontakt telefoniczny, email

tel. -;   szaborowski@rzgow.pl

Przynależność radnego do komisji rady

Komisja Spraw Społecznych, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Oświadczenia majątkowe radnego

 

Informacje uzupełniające

 

Kompetencje Rady

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r., art.18.2

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1)   uchwalanie statutu gminy;

2)   ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;

4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6)   uchwalanie programów gospodarczych;

7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;

9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;

10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;

12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

  12a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia pomników;

14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

 

 

Zadania i kompetencje Przewodniczącego Rady:

- organizowanie pracy Rady /zwoływanie i przygotowanie sesji, ustalanie porządku, czasu i miejsca obrad, zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, powiadamianie radnych o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady, ustalanie listy osób zaproszonych na sesję/

- prowadzenie obrad Rady /otwieranie sesji, otwieranie i zamykanie dyskusji nad każdym z punktów sesji, udzielanie i zabieranie głosu radnym i osobom nie będącym radnymi, zarządzanie i przeprowadzanie procedury głosowania , czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad/.