W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023

XML

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXVI sesję w dn. 27.09.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXVI sesję w dn. 27.09.2023 r. 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) 3. w...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXV sesję w dn. 30.08.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXV sesję w dn. 30.08.2023 r. 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Guzew dz. nr 295/2 i dz. nr 300. (DRUK 1) 2. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów. (DRUK 2) 3. w sprawie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXIV sesję w dn. 26.07.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXIV sesję w dn. 26.07.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie. (DRUK 3) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXIII sesję w dn. 21.06.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXIII sesję w dn. 21.06.2023 r.: 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 3) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 4) 3. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXII sesję w dn. 31.05.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXII sesję w dn. 31.05.2023 r. 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kalinko gmina Rzgów część południowo-wschodnia. (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 2) 3. w sprawie zmian w budżecie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXI sesję w dn. 08.05.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXI sesję w dn. 08.05.2023 r.: 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) 3. zmieniająca uchwałę Nr LVI/577/2023 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LX sesję w dn. 26.04.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LX sesję w dn. 26.04.2023 r. 1. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów. (DRUK 2) 2.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIX sesję w dn. 29.03.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIX sesję w dn. 29.03.2023 r. 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Konstantyna. (DRUK 3) 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów". (DRUK 4) 3. w sprawie wyrażenia...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVIII sesję w dn. 01.03.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVIII sesję w dn. 01.03.2023 r. 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 1) 2.w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) 3. w sprawie udzielenia dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVII sesję w dn. 01.02.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVII sesję w dn. 01.02.2023 r. 1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (DRUK 1) 2. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVI sesję w dn. 04.01.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVI sesję w dn. 04.01.2023 r.: 1.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa. (DRUK 1) 2. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) 3. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 5) 4.  w sprawie udzielenia pomocy...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LV sesję w dn. 28.12.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LV sesję w dn. 28.12.2022 r.: 1. w sprawie ustalenia ceny odbioru nieczystości ciekłych oraz ceny za 1 kilometr przejazdu samochodu asenizacyjnego GZWiK w Rzgowie. (DRUK 1) 2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni. (DRUK 2) 3....

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIV sesję w dn. 30.11.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIV sesję w dn. 30.11.2022 r.: 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu. (DRUK 2) 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/378/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Rzgowie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIII sesję w dn. 21.11.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIII sesję w dn. 21.11.2022 r.: 1.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2034. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022. (DRUK 2) 3. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LII sesję w dn. 26.10.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LII sesję w dn. 26.10.2022 r.: 1. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tadzinie oraz nadania mu statutu. (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8. (DRUK 2) 3. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LI sesję w dn. 21.09.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LI sesję w dn. 21.09.2022 r.: 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czyżeminek rejon ul. Jeżynowej. (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040. (DRUK 2) 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na L sesję w dn. 17.08.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na L sesję w dn. 17.08.2022 r.: 1. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów. (DRUK 1) 2.  w sprawie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIX sesję w dn. 29.06.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIX sesję w dn. 29.06.2022 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni. (DRUK 3) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040. (DRUK 4) 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVIII sesję w dn. 25.05.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVIII sesję w dn. 25.05.2022 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Edukacyjnej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew. (DRUK 2) 2.  w...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVII sesję w dn. 27.04.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVII sesję w dn. 27.04.2022 r.: 1. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów. (DRUK 2) 2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2022 – 2030. (DRUK 4) 3. w sprawie członkostwa Gminy Rzgów w...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVI sesję w dn. 30.03.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVI sesję w dn. 30.03.2022 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Huta Wiskicka-Tadzin. (DRUK 2) 2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalinko-Morgi. (DRUK 3) 3. w sprawie uchwalenia...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLV sesję w dn. 02.03.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLV sesję w dn. 02.03.2022 r.: 1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzgów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (D.2) 2. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów na lata 2021-2027 z...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIV sesję w dn. 26.01.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIV sesję w dn. 26.01.2022 r.: 1. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Rzgów na lata 2022-2024". (DRUK 1) 2.  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIII sesję w dn. 22.12.2021 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIII sesję w dn. 22.12.2021 r.: 1. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet sołtysom. (DRUK 1) 2. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2022. (DRUK 2) 3.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLII sesję w dn. 24.11.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLII sesję w dn. 24.11.2021 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy.  (DRUK 2) 2. w sprawie ustalenia ceny odbioru...