W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023

XML

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXVI sesję w dn. 27.09.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXVI sesję w dn. 27.09.2023 r. 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) 3. w...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXV sesję w dn. 30.08.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXV sesję w dn. 30.08.2023 r. 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Guzew dz. nr 295/2 i dz. nr 300. (DRUK 1) 2. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów. (DRUK 2) 3. w sprawie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXIV sesję w dn. 26.07.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXIV sesję w dn. 26.07.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie. (DRUK 3) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXIII sesję w dn. 21.06.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXIII sesję w dn. 21.06.2023 r.: 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 3) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 4) 3. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXII sesję w dn. 31.05.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXII sesję w dn. 31.05.2023 r. 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kalinko gmina Rzgów część południowo-wschodnia. (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 2) 3. w sprawie zmian w budżecie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXI sesję w dn. 08.05.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LXI sesję w dn. 08.05.2023 r.: 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) 3. zmieniająca uchwałę Nr LVI/577/2023 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LX sesję w dn. 26.04.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LX sesję w dn. 26.04.2023 r. 1. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów. (DRUK 2) 2.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIX sesję w dn. 29.03.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIX sesję w dn. 29.03.2023 r. 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Konstantyna. (DRUK 3) 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów". (DRUK 4) 3. w sprawie wyrażenia...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVIII sesję w dn. 01.03.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVIII sesję w dn. 01.03.2023 r. 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 1) 2.w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) 3. w sprawie udzielenia dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVII sesję w dn. 01.02.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVII sesję w dn. 01.02.2023 r. 1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (DRUK 1) 2. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVI sesję w dn. 04.01.2023 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LVI sesję w dn. 04.01.2023 r.: 1.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa. (DRUK 1) 2. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2023. (DRUK 2) 3. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034. (DRUK 5) 4.  w sprawie udzielenia pomocy...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LV sesję w dn. 28.12.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LV sesję w dn. 28.12.2022 r.: 1. w sprawie ustalenia ceny odbioru nieczystości ciekłych oraz ceny za 1 kilometr przejazdu samochodu asenizacyjnego GZWiK w Rzgowie. (DRUK 1) 2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni. (DRUK 2) 3....

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIV sesję w dn. 30.11.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIV sesję w dn. 30.11.2022 r.: 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu. (DRUK 2) 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/378/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Rzgowie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIII sesję w dn. 21.11.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LIII sesję w dn. 21.11.2022 r.: 1.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2034. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022. (DRUK 2) 3. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LII sesję w dn. 26.10.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LII sesję w dn. 26.10.2022 r.: 1. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tadzinie oraz nadania mu statutu. (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8. (DRUK 2) 3. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LI sesję w dn. 21.09.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na LI sesję w dn. 21.09.2022 r.: 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czyżeminek rejon ul. Jeżynowej. (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040. (DRUK 2) 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na L sesję w dn. 17.08.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na L sesję w dn. 17.08.2022 r.: 1. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów. (DRUK 1) 2.  w sprawie...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIX sesję w dn. 29.06.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIX sesję w dn. 29.06.2022 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni. (DRUK 3) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040. (DRUK 4) 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVIII sesję w dn. 25.05.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVIII sesję w dn. 25.05.2022 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Edukacyjnej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew. (DRUK 2) 2.  w...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVII sesję w dn. 27.04.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVII sesję w dn. 27.04.2022 r.: 1. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów. (DRUK 2) 2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2022 – 2030. (DRUK 4) 3. w sprawie członkostwa Gminy Rzgów w...