W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - DOFINANSOWANIE

Wersja strony w formacie XML

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE RZGÓW
 
Szanowni Mieszkańcy,
 
     Burmistrz Rzgowa w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, ogłasza nabór zgłoszeń Mieszkańców Gminy Rzgów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
 
     Burmistrz Rzgowa zastrzega, że projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014- 2020 oraz otrzymania przez Gminę Rzgów dofinansowania na jego realizację.
 
     Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów netto instalacji (15% kosztów inwestycji netto + VAT 8% ponosi Beneficjent – mieszkaniec + wszystkie niezbędne koszty niekwalifikowane związane z zakupem i montażem wybranej instalacji. Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace przygotowawcze i remontowe, które wykraczają poza zakres odtworzeniowy, a są niezbędne do pełnej instalacji urządzeń). Ostateczna wysokość udziału finansowego w kosztach zostanie ustalona w umowie wewnątrz projektowej zawieranej z Mieszkańcem po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę oraz po procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Okres realizacji projektu, w tym montażu instalacji planowany jest w roku 2022. Przy czym okres realizacji może ulec zmianie i uzależniony jest od procedury oceny projektów i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Zakończenie projektu przewidziane zostało na czerwiec 2023r.
 
BARDZO WAŻNE:
- instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki,
- w przypadku wystąpienia działalności należy zobowiązać się do odrębnego opomiarowania (licznik energii elektrycznej) części budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, agroturystycznej,
- instalacje fotowoltaiczne nie mogą być zamontowane na dachach pokrytych eternitem.
- warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Rzgów (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportu oraz tytułu opłaty za wodę i z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).
 - warunkiem przystąpienia do programu będzie wykonanie dokumentacji technicznej

Wytyczne dla dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej:

Dokumentacja techniczna  powinna spełniać wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działania IV.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii oraz wielkość instalacji powinna wynosić 4,38 kWp lub 6,57 kWp. Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznej powinna być wykonana przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji elektrycznych oraz przez osobę posiadającą uprawnienia UDT, w skład której będzie wchodził:

o   Opis techniczny instalacji fotowoltaicznej,

o   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

o   kosztorys inwestorski,

o   przedmiar robót,

o   audyt na temat planowanego efektu ekologicznego,

o   dla projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5kW uzgodnienie instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności sprzętu z  wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Osoby nie posiadające własnej dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej, która spełnia wyżej wymienione wymagania zachęcamy do skorzystania z pomocy Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Obecnie w celu przygotowania dokumentacji zbiorczej dla całej Gminy, Urząd Miejski w Rzgowie jest na etapie wyboru firmy zewnętrznej, która zostanie wybrana w przyszłym tygodniu. Firma ta na podstawie wypełnionych ankiet przygotuje indywidualne zestawienia techniczne instalacji mieszkańców, które posłużą do opracowania całości dokumentacji technicznej. Szacowany koszt takiej dokumentacji dla jednej nieruchomości wyniesie ok. 400zł brutto, i musi go ponieść każda osoba składająca deklarację. Szczegółowe informacje podane zostaną po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy i zostanie udostępnione na stronie BIP.

W przypadku skorzystania z opcji sporządzenia dokumentacji przez firmę wyłonioną przez Urząd Miejski w Rzgowie osoba składająca deklaracje nie jest zobowiązana do oddzielnego składania dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej (dokumentacja techniczna) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do deklaracji.

 
Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w pokoju nr 4 i nr 7, lub telefonicznie Pan Marek Derski tel. 42 214-11-09, Pani Magdalena Górska 42 214-11-32
Deklarację należy składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500lecia 22, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu.
 
Nabór trwa od 20.04.2021r do 30.04.2021r.
 
Pod uwagę będą brane deklaracje prawidłowo wypełnione i podpisane.
 
Deklaracje złożone po terminie i źle/nie wypełnione nie będą uwzględniane w naborze. Mogą zostać przeniesione na listę rezerwową.
 
Deklaracje OZE są dostępne do pobrania na stronie www.rzgow.pl w zakładce OZE - dofinansowanie, na stronie www.bip.rzgow.pl w zakładce wykaz danych o środowisku – Odnawialne źródła energii – dofinansowanie, w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Załączniki

Informacja doc, 39 kB
Deklaracja docx, 1.09 MB
Umowa użyczenia docx, 1.08 MB
oświadczenie docx, 1.08 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane