W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RZGOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów

 Rzgów, dnia 09 maja 2024 roku.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RZGOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Nr LIX/607/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów",

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 maja 2024 roku do 07 czerwca 2024 roku.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pok. 5. Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem zmiany studium w Urzędzie Miejskim w Rzgowie proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 42 214 11 42.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.rzgow.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie pok. 37.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagę. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rzgow.pl z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych powyżej. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.rzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński 

Załączniki

POŚ studium pdf, 2.17 MB
zał 3 kierunki pdf, 119.94 MB

Powiadom znajomego