W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych w Konst

XML
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

B U R M I S T R Z R Z G O W A

 

 

województwo łódzkie, 95-030 Rzgów, plac 500-lecia 22, działając na podstawie art. 38, art. 39    ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./  § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1,3, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na na zbycie nieruchomości  /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm./

 

 

O G Ł A S Z A :

 

 

1.      drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynie w sąsiedztwie Starowej Góry

 • Działki oznaczonej numerem 65/5 o powierzchni 1316 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach urządzona jest księga wieczysta o numerze LD1P/00021556/2.
 • W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie nieruchomości została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczne. Na nieruchomości brak naniesień budowlanych.
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 65/5 leży w jednostce planistycznej planistycznej „4MN" przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną, stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy. Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
 • Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 65/5 odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 95-030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, pokój nr 37 w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godzinie 11.00.
 • Cena wywoławcza - 103 320,00 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 10 332,00 zł w kasie urzędu do godz. 14.00 w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku /włącznie/. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 30 października 2014 roku.

 

 

 2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynie      w sąsiedztwie Starowej Góry

 • Działki oznaczonej numerem 65/6 o powierzchni 3143 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach urządzona jest księga wieczysta o numerze LD1P/00021556/2.
 • W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie nieruchomości została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczne. Na nieruchomości brak naniesień budowlanych.
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 65/6 (pasmo 26-32 mb) leży w jednostce planistycznej planistycznej „4MN" przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną, stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy. Pozostała część działki w jednostce planistycznej „3ZL" przeznaczenie podstawowe - tereny lasów; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - elementy małej architektury związane z zagospodarowaniem rekreacyjnym. Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
 • Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 65/6 odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 95-030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, pokój nr 37 w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godzinie 11.30.
 • Cena wywoławcza - 194 551,67 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 19 455,17 zł w kasie urzędu do godz. 14.00 w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku /włącznie/. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 30 października 2014 roku.

 

 

3. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynie       w sąsiedztwie Starowej Góry

 • Działki oznaczonej numerem 68/8 o powierzchni 2102 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach urządzona jest księga wieczysta o numerze LD1P/00021556/2.
 • W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie nieruchomości została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczne. Na nieruchomości brak naniesień budowlanych.
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 68/8 (pasmo 25-27 mb) leży w jednostce planistycznej planistycznej „5MN" przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną, stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy. Pozostała część działki w jednostce planistycznej „4ZL" przeznaczenie podstawowe - tereny lasów; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - elementy małej architektury związane z zagospodarowaniem rekreacyjnym. Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
 • Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 68/8 odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 95-030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, pokój nr 37 w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00.
 • Cena wywoławcza - 129 695,68 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 12 969,57 zł w kasie urzędu do godz. 14.00 w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku /włącznie/. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 30 października 2014 roku.

 

Warunki uczestnictwa w przetargach:

 • wpłata wadium na dany przetarg zgodnie wyżej podanymi wytycznymi,
 • złożenie do dnia 14 kwietnia 2015 roku pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu wynikającymi z ogłoszenia oraz regulaminu przetargów i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

            Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

            W wykazie nieruchomości z dnia 12.08.2014 roku zostały podane nieprawidłowe wartości cen brutto działek nr 65/6 - 216 357,00 zł, 68/7 - 144 771,00 zł, 68/8 - 144 648,00 zł. Właściwe wartości cen brutto ww. działek podane są w ogłoszeniu.

            Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

            Dodatkowe informacje odnośnie przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy pl. 500-lecia 22, Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa, pokój nr 02, tel. (42) 214 12 09.

           

Sporządził: Krzysztof Klimek

 

 

Rzgów, dnia 6 marca 2015 r.                                                                        Burmistrz Rzgowa

                                                                                                                      / Konrad Kobus /

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane