W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zapytanie ofertowe na ochronę Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie,ul.Szkolna 5

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Burmistrz Rzgowa zaprasza do złożenia oferty na :


Ochronę Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie,ul.Szkolna5”


ZAMAWIAJACY

Gmina Rzgów

95-030 Rzgów,

Pl.500-lecia 22

Telefon: 42 – 214 – 12 -10

Telefax: 42 – 214 – 12 - 07

Strona internetowa: http://bip.rzgow.tensoft.pl/

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, od 9.00 do 17.00 we wtorki.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu: Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5, w celu zabezpieczenia go przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem mienia dozorowanego.


Zakres ochrony Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5 obejmuje:

wszystkie dni miesiąca - od godz. 20:00 do godz. 8 :00 z tym zastrzeżeniem, że

dni ustawowo wolne od pracy – od godz. 8:00 do godz. 8 :00 dnia następnego,

w dniu 24 grudnia 2019, 31 grudnia 2019 , 20.04.2019 r – od godz. 12:00 do godz. 8:00 dnia następnego


na czas określony tj. od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 r


Zleceniobiorca zamówienia powinien posiadać status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Z 2018 poz.511 z późniejszymi

zm.) oraz posiadać aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. Z 2018 r poz. 2142).


Zleceniodawca zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Zleceniobiorcy, u których ponad 50% zatrudnionych

pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych. lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oferty z ceną ryczałtową netto + VAT ochrony za jedną godzinę przez jednego pracownika należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia do dnia 11.12.2018 r. do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22,

95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji dozorowanego obiektu oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na

wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Pan Radosław Bubas - w kwestiach merytorycznych, GOSTiR w Rzgowie, ul. Szkolna 5, tel. 42 213 30 08

Pan Włodzimierz Kaczmarek - w kwestiach zapytania ofertowego, tel. 42 214 12 33 pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia Nr ZL.45.2018.GK przy złożeniu oferty.


Załącznik nr 1 ( oferta cenowa)

Załącznik nr 2 ( wzór umowy )

Załączniki

Powiadom znajomego