W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy instalacji elektrycznej oraz ledowego oświetlenia wjazdu do budynku byłego gimnazjum w w Rzgowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii oświetleniowej wraz z obsługa geodezyjną, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych czynności wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy i uruchomienia oświetlenia. Przedmiotem odbioru upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury będzie;

Zakończenie prac budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu.Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zgłoszenia zakończenia prac w PINB w Łodzi.Doprowadzenie do odbioru oświetlenia . Przedmiotem odbioru końcowego będzie działająca linia oświetleniowa.

Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2018 roku do godziny 09.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów Plac 500- lecia 22 . Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.30, w pokoju nr 4 (referat inwestycji). Ewentualne pytania należy kierować do referatu inwestycji na adres; inwestycje@rzgow.pl.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia 22.12.2018

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.Kryterium oceny i wyboru ofert są:

cena brutto - 60 pkt

okres gwarancji na oprawę oświetleniową wraz ze źródłem światła- 20 pkt

skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej – 20 pkt

 

Sposób dokonywania oceny w kryterium „ceny”, na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany wg. następującego wzoru:

                                     C = (Cmin : Co) x 60% x 100 pkt

gdzie:

                Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej


Sposób punktowania w kryterium „okres gwarancji”, na podstawie gwarancji podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany następująco:

Do 6 lat – 0 pkt.

7 lat – 5 pkt.

8 lat – 10 pkt.

9 lat – 15 pkt.

10 lat – 20 pkt.


Punkty w kryterium „skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej” zostaną przyznane zgodnie z formułą:

Do 110 lm/W – 0 pkt.

111 – 120 lm/W – 7 pkt.

121 - 125 lm/W – 15 pkt.

126 i więcej lm/W – 20 pkt.

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1)       specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

2)       zasadami sztuki budowlanej

3)       dokumentacją projektową

Przedmiar traktowany jest pomocniczo. Jezeli w dokumentacji znalazły się nazwy własne lub producenci Zamawiający informuje, że oferent może przyjąć inne materiały, jednak ich parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazany prze projektanta.
Do oferty należy dołączyć kartę informacyjna lampy i słupa

Załączniki

wzór umowy docx, 26 kB
wzór oferty docx, 15 kB
klauzula Rodo docx, 15 kB
przedmiar pdf, 220 kB
pt pdf, 753 kB
mapa pdf, 17.01 MB
schemat pdf, 84 kB
bioz pdf, 220 kB
ST pdf, 496 kB
strona tyt. pdf, 46 kB
pz pdf, 14.96 MB

Powiadom znajomego