W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Wykonywanie przeglądów systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach Gminy Rzgów

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Zaproszenie do złożenie oferty


Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :


Wykonywanie przeglądów systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach Gminy Rzgów”


 1. Zamawiający: Gmina Rzgów, Plac 500 lecia 22, 95-030 Rzgów, NIP7282606012

 2. Przedmiot zamówienia:

a. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dwóch przeglądów w roku kalendarzowym 2019, jeden przed sezonem letnim - marzec/kwiecień, drugi po sezonie letnim październik/listopad.

instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno – wywiewnej) oraz systemu

klimatyzacji w obiektach Gminy Rzgów, wymienionych w załączniku nr 1 zapytania

Zakres usługi przeglądu obejmuje w szczególności : czyszczenie, dezynfekcję i materiały

eksploatacyjne niezbędne do ich wykonania.

b. Świadczenie stałego nadzoru serwisowego

Szczegółowy zakres serwisu obejmuje:

 • reakcja na zgłoszenie usterki do 2 dni roboczych,

 • wykrywanie usterek ,ustalenie ich przyczyny powstania

c. Prace związane z usuwaniem usterek, wymiana zużytych elementów winno być przedstawione

w odrębnej kalkulacji cenowej Zamawiającemu

d. Przystąpienie do usuwania ewentualnych usterek, o których mowa w pkt. C w trybie pilnym, nie . dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego i wyrażenie zgody na ich usunięcie.

 1. Zawartość oferty:

a. Oferta powinna zawierać:

- potwierdzenie możliwości realizacji zakresu usług, tj. konserwacji urządzeń opisanych w punkcie 2 niniejszego zapytania ( oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zadania )

b. kosztorys realizacji usług w cenie netto i brutto w oparciu o wykaz urządzeń podanych w załączniku nr 1 zapytania c. ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca 2019 roku

 2. Istotne warunki zamówienia:

a. cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt materiałów eksploatacyjnych oraz dojazdu do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej ceny brutto ( wraz z podatkiem VAT ) wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

b. warunki płatności – przelew z terminem płatności 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisania protokółu wykonania prac

  1. realizacja zamówienia zgodnie z terminem określonym w przedstawionej ofercie

  1. realizacja zamówienia przez firmy, bądź osoby fizyczne posiadające m.in. Certyfikat upoważniający do wpisów w bazie CRO oraz posiadająca wiedzę techniczną urządzeń klimatyzacyjnych zawartych z załączniku nr 1 zapytania i uprawnienia do wykonywania przeglądów technicznych.

e. Gotowość do reakcji na awarie w terminie 3 dni robocze

f. Zamawiający zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty

 1. Informacje dla oferentów;

a. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wkaczmarek@rzgow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 42 2141233

b. Oględzin można dokonywać w dni robocze w godzinach 7:30 – 14 :00 w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach 9:30 – 16:00 we wtorek. Osoba do kontaktu: Włodzimierz Kaczmarek, tel. 42 2141233, e-mail: wkaczmarek@rzgow.pl

 1. Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres zamawiającego do dnia 4.04.2019 r do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).


WYNIKI POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Załączniki

wzór umowy odt, 23 kB

Powiadom znajomego