W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Zapytanie ofertowe
Na podstawie § 4 Załącznika do Zarządzenia Burmistrza Rzgowa Nr 45/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro, Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do składania ofert na:

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.

Polisa zostanie zawarta na okres od 15.05.2019 r. do 14.05.2020 r. w zakresie:

następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego z ograniczonym czasem ochrony do wypadków i stanów chorobowych (zawał serca i udar mózgu) powstałych podczas czynnego udziału w akcji ratowniczej, ćwiczeniach lub zawodach i pokazach, a także w drodze na akcje, ćwiczenia, zawody i pokazy oraz w drodze powrotnej.

Rodzaje świadczeń:

- jednorazowa wypłata w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
Zakres winien obejmować także m.in. następujące świadczenia stanowiące minimum 10% sumy ubezpieczenia (dla każdego świadczenia):
- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
- zwrot kosztów leczenia poniesionych na terytorium RP,
- oparzenia lub odmrożenia (jednorazowe świadczenie),
- świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
oraz świadczenia stanowiące minimum 0,1% sumy ubezpieczenia (dla każdego świadczenia)
- zasiłek dzienny z tytuły niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia (za każdy dzień niezdolności do pracy),
- dieta szpitalna (należna minimum od trzeciego dnia pobytu w szpitalu).

Forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna

Suma ubezpieczenia: 81 344,00 zł na osobę

Ilość jednostek:: 11 jednostek (w tym: 11 drużyn męskich, 4 drużyna kobieca, 4 drużyny chłopięce oraz jedna dziewczęca)
Ilość osób: 489

Oferta powinna zawierać cenę łączną za ubezpieczenie, która będzie stanowić wyłączne kryterium oceny.

Do oferty należy dołączyć:
1) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zapytania
2) Aktualny odpis z KRS, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeśli jej umocowanie nie wynika z KRS.
4) Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia określonego w przedmiocie zamówienia
Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczyciela, co powinno wynikać z dołączonych dokumentów.

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w terminie do 10 maja 2019 roku do godziny 13.00 lub przesłana pocztą w tym terminie na adres:

Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500- Lecia 22
95-030 Rzgów

Wszelkie pytania należy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail:
wkaczmarek@rzgow.pl
Informacja o rozstrzygnięciu będzie umieszczona na stronie BIP Rzgów w zakładce wyniki przetargów do dnia 15.05.2019 r.
 

                                                                                 
 

Załączniki

Powiadom znajomego