Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  65162
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  37474
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  35108
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29725
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24086
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  20694
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  18939
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  18721
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  17884
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17534
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14579
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14386
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12497
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11991
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11526
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  11175
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10820
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10744
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10365
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9327
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8223
>Informacje>Dane informacyjne  8207
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6710
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  6485
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6273
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5913
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  5742
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5543
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5471
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5329
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4945
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  4887
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4776
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4721
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4721
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4661
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4545
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4368
>Informacje>Redakcja BIP-u  4347
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3960
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3923
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3908
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3856
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3853
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3797
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3716
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3635
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3634
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3632
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3466
>Prawo miejscowe>Statut  3405
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3390
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3235
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3201
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3075
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  3030
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  3021
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  3009
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2988
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2909
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2898
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2867
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2866
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2850
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2816
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2756
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2695
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2682
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2682
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2670
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2612
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2583
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2550
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2453
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2444
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2427
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2406
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2399
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2340
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2281
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2271
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2232
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2217
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2201
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2193
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2152
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2095
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2087
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2087
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2079
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2071
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2067
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2062
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  2050
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  2000
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  2000
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1978
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1974
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1960
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1883
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1858
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1821
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1803
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1797
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1795
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1772
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1760
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1747
>Informacje>Informacja publiczna  1736
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1713
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1713
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1705
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1683
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1678
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1671
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1657
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1642
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1631
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1615
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1609
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1591
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1567
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1552
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1526
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1525
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1522
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1516
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1513
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1466
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1459
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  1446
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1367
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1356
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1319
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1308
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1306
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1299
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1287
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1284
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1266
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  1265
>Informacje>Polityka prywatności  1264
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1241
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1235
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1221
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1199
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1199
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1158
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1143
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1142
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1140
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1139
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1126
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1116
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1116
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1102
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1084
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1074
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1072
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1068
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1062
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  1056
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  1042
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1036
Urząd>Petycje>Urząd  1035
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1023
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1021
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1016
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  984
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  983
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  928
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  922
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  909
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  908
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  902
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  889
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  884
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  879
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  830
Urząd>Petycje>Rada Miejska  824
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  823
Urząd>Petycje>Petycje informacje  802
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  758
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  733
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  716
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  686
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  682
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  644
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  630
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  622
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  611
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  579
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  491
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  423
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  396
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  344
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  316
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  287
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  273
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  248
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  241
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  227
Przetargi>Przetargi 2019>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  224
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  202
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  186
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  179
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  170
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  169
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  160
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  128
>>Menu podmiotowe  120
Przetargi>Przetargi 2019>Przetarg na nieruchomości  119
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  100
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2019 r.  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  78
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  78
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  75
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  67
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  60
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  52
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  48
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  25
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  21
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  20
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji  18
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  16
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  12
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Rewizyjnej  11
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Uchwały Komisji  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony