Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  61666
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  30629
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  29505
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  27710
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  22066
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  16694
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  16440
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  14504
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  13036
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  12801
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  11578
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  11330
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  10824
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  10053
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  10040
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  9564
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  8707
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  8653
>Informacje>Dane informacyjne  7402
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6609
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  5990
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  5569
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5364
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  5289
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5161
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  4755
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4485
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4276
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4157
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4152
>Informacje>Redakcja BIP-u  4028
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  3969
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  3908
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  3735
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3549
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  3528
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3409
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3400
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  3354
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3331
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3302
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3220
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3182
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  3166
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  3092
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3047
>Prawo miejscowe>Statut  3024
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  2866
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  2845
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  2825
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  2818
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  2760
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2609
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2580
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2504
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2500
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2486
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2458
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2450
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2417
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2412
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2294
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2263
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2262
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2258
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  2246
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2196
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2176
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2113
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  2080
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  1991
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  1975
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1960
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1910
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  1863
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  1852
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  1788
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  1755
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  1754
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  1728
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  1710
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  1702
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  1675
>Informacje>Informacja publiczna  1668
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  1658
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1627
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  1621
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1594
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  1570
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  1552
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1549
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1527
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1513
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1510
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1507
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  1488
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1465
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1457
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1441
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1421
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1421
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1409
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1380
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1365
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1350
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1346
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1339
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1339
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1336
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1317
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  1315
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1274
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1241
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1237
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1204
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1192
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1189
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1185
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1159
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1135
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1124
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1121
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1110
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1097
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1091
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1091
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1087
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1077
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1074
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1043
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1026
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1023
>Informacje>Polityka prywatności  1012
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1009
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1000
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  996
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  973
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  962
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  951
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  946
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  935
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  932
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  923
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  909
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  889
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  884
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  874
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  863
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  852
>Jednostki organizacyjne>Orlik  844
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  837
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  836
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  821
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  807
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  806
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  805
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  802
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  796
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  796
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  792
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  784
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  776
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  768
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  762
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  739
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  722
Urząd>Petycje>Urząd  697
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  690
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  685
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  671
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  663
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  643
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  640
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  637
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  630
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  603
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  599
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  589
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  589
Urząd>Petycje>Petycje informacje  576
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  576
Urząd>Petycje>Rada Miejska  552
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  548
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  538
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  530
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  518
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  512
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  491
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  453
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  446
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  441
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  420
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  256
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  197
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  160
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  150
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  61
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  60
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  44
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola niepubliczne  39
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  23
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  21
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  11
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony