Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi>Oferta przetargowa  53352
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  21535
>Przetargi>Wyniki przetargów  18193
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  17848
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  17505
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  9225
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  8097
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  7566
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  5951
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5618
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  5431
Urząd>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  4870
>Informacje>Dane informacyjne  4134
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  4117
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3449
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  2844
>Informacje>Redakcja BIP-u  2776
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  2631
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2621
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2555
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2406
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2345
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Posiedzenia Komisji  2063
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  2042
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  2039
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2006
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  1938
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  1915
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  1914
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1698
>Informacje>Informacja publiczna  1549
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1471
>Prawo miejscowe>Statut  1416
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1387
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1353
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1314
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1293
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1233
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1231
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1222
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1208
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1196
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1094
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  1002
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1001
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  915
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  897
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  893
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  874
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  866
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  820
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  807
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  791
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  716
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  704
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  667
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  640
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  625
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  621
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  614
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  606
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Rewizyjnej  595
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  594
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  570
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  569
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  556
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  554
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  552
>Przetargi>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  497
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  478
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  477
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  468
Urząd>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  461
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  457
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  435
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  430
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  425
Urząd>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  424
>Przetargi>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  414
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  408
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  395
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  365
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  351
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  331
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  322
Urząd>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  312
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  294
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  290
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  281
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  278
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  269
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  268
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  263
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  261
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  249
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  245
>Przetargi>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  245
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  244
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  244
>Informacje>Polityka prywatności  241
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  237
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  235
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  232
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  231
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  218
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  214
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  213
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  206
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  195
>Przetargi>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  191
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Urząd>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  180
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  179
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  177
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  172
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  166
Urząd>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  165
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  156
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  145
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  142
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  138
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  131
>Jednostki organizacyjne>Orlik  126
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  115
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  112
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  110
Urząd>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  100
Urząd>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  93
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  89
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  87
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  83
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  82
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  82
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  76
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  71
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  64
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  20
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  16
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony