Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  64750
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  37199
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  33934
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29641
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24042
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  20414
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  18732
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  18479
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  17714
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17461
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14514
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14326
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12318
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11971
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10918
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  10868
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10723
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10331
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  9915
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9259
>Informacje>Dane informacyjne  8176
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8124
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6691
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  6478
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6273
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5904
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  5586
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5532
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5471
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5304
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4926
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4759
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4705
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  4699
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4658
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4627
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4535
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4334
>Informacje>Redakcja BIP-u  4310
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3941
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3883
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3862
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3814
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3789
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3779
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3644
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3602
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3585
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3570
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3453
>Prawo miejscowe>Statut  3375
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3341
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3213
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3191
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3062
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2994
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2977
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2953
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2951
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2884
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2874
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2848
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2844
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2827
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2767
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2736
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2672
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2660
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2641
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2599
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2573
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2552
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2506
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2438
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2419
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2387
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2385
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2355
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2290
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2256
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2240
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2202
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2201
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2198
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2163
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2124
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2082
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2068
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2064
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2063
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2058
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2052
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2038
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1990
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1989
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1953
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1949
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1946
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1873
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1816
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1788
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1786
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1768
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1755
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1740
>Informacje>Informacja publiczna  1736
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1735
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1732
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1704
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1697
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1692
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1673
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1668
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1634
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1632
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1616
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1606
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1602
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1599
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1578
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1559
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1525
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1521
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1515
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1511
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1503
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1488
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1449
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1449
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1358
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1347
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1310
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1306
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1298
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1285
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1277
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1264
>Informacje>Polityka prywatności  1251
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1248
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  1241
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1224
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1221
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1205
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1182
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1177
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1135
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1130
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1128
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1124
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1111
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1109
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1107
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1094
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1084
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1068
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1065
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1064
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  1047
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1047
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1026
Urząd>Petycje>Urząd  1024
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1018
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1012
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1012
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1009
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  979
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  973
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  961
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  910
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  909
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  895
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  887
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  887
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  872
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  872
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  868
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  823
Urząd>Petycje>Rada Miejska  814
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  811
Urząd>Petycje>Petycje informacje  795
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  722
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  706
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  683
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  671
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  670
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  622
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  612
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  604
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  603
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  569
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  480
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  404
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  382
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  336
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  307
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  287
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  241
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  228
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  184
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  179
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  169
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  151
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  117
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  94
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  60
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  54
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  49
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  41
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  40
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  34
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  32
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  27
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  8
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  8
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  7
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  6
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  6
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
>>  2
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Początek strony