Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  64691
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  36778
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  33231
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29574
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24016
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  19972
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  18364
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  18071
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  16929
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  16715
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  14246
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  14215
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12117
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  11939
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  10704
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  10335
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  10303
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9170
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  8286
>Informacje>Dane informacyjne  8160
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  7850
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  7033
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6667
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  6427
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6268
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5893
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5476
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5470
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  5454
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5272
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4914
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4722
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4699
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4604
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4594
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  4493
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4462
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4313
>Informacje>Redakcja BIP-u  4297
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3929
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3857
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3833
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3769
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3734
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3711
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3588
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3582
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  3547
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3522
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3441
>Prawo miejscowe>Statut  3339
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  3269
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3202
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3184
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3055
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2977
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2944
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2925
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2905
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2858
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2844
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2837
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2818
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2817
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2723
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2706
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2648
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2627
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2611
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2547
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2530
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2519
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  2470
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2423
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2398
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2366
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2363
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2265
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2232
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  2220
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2197
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2184
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2178
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2177
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2148
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2091
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2058
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2057
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2046
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2034
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2029
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2027
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2019
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1984
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1972
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1940
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1929
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1925
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1869
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1782
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1771
>Informacje>Informacja publiczna  1736
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1733
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1727
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1725
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1710
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1704
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1686
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1683
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1680
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1666
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1662
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1621
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1613
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1605
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1598
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1597
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1586
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1576
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1564
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1553
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1511
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1505
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1504
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1495
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1485
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1452
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1444
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1444
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1354
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1340
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1306
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1302
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1294
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1272
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1266
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1244
>Informacje>Polityka prywatności  1243
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1231
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1212
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1185
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1185
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1174
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1161
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1139
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1129
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1126
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1115
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1106
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1103
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1096
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1085
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1082
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1080
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1068
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1059
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1057
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  1038
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1029
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1019
Urząd>Petycje>Urząd  1017
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1013
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1004
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1003
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  976
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  968
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  907
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  882
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  874
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  874
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  868
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  860
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  829
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  823
Urząd>Petycje>Rada Miejska  809
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  802
Urząd>Petycje>Petycje informacje  789
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  751
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  718
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  717
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  700
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  694
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  667
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  664
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  617
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  602
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  600
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  565
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  516
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola niepubliczne  447
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  401
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  393
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  366
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  324
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  285
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  283
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  241
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  211
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  179
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  169
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  164
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  141
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  92
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony