Statystyki odwiedzin Biuletynu


Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  56069
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  22578
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  19423
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  18914
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  18847
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  10184
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  9340
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  8856
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  6672
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  6037
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5805
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  5385
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  4858
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  4645
>Informacje>Dane informacyjne  4557
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3577
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  3163
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  3102
>Informacje>Redakcja BIP-u  2934
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2894
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  2885
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2824
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2738
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2441
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  2414
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  2216
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  2206
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2183
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  2160
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  2125
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1866
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  1759
>Prawo miejscowe>Statut  1620
>Informacje>Informacja publiczna  1552
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1543
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1522
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  1512
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1502
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1491
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1472
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  1451
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1374
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1330
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1317
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1314
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1274
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  1187
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1162
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1089
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  1081
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  1020
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1018
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  985
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  968
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  957
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  911
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  841
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  827
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  789
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  780
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  777
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  742
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  719
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  715
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  707
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  705
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  690
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  671
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  660
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  656
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  646
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  621
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  614
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  601
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  585
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  580
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  560
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  558
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  552
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  544
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  536
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  522
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  486
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  485
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  480
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  445
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  423
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  413
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  406
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  393
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  384
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  378
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  366
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  351
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  335
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  334
>Informacje>Polityka prywatności  322
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  322
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  311
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  311
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  308
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  304
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  297
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  295
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  291
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  285
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  284
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  283
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  271
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  264
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  264
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  254
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  242
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  240
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  230
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  224
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  215
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  213
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  213
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  213
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  202
>Jednostki organizacyjne>Orlik  191
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  190
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  179
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  177
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  169
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  169
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  169
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  164
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  157
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  154
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  152
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  141
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  138
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  128
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  117
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  117
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  115
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  111
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  110
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  108
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  104
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  97
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  95
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  89
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  63
>Aktualności>Aktualności  61
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły KomisjiGospodarki, Budżetu i Finansów  44
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  43
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  30
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  23
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  22
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokołu ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  21
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  14
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>>Aktualności  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony