Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi>Oferta przetargowa  53884
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  21992
>Przetargi>Wyniki przetargów  18361
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  18189
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  17790
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  9517
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  8267
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  7668
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  6135
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5635
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  5503
Urząd>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  5036
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  4243
>Informacje>Dane informacyjne  4243
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3469
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  2933
>Informacje>Redakcja BIP-u  2817
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  2732
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2674
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2607
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2438
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2362
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  2150
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Posiedzenia Komisji  2121
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  2093
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  2065
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2065
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  1960
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  1943
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1745
>Informacje>Informacja publiczna  1549
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1494
>Prawo miejscowe>Statut  1449
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1404
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1392
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1336
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1325
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1259
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1256
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1246
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1244
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1213
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1115
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  1051
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1025
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  1005
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  951
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  924
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  915
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  905
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  897
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  858
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  815
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Przetargi>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  748
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  731
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  724
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  677
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  648
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  648
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  629
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  629
>Przetargi>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  628
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Rewizyjnej  625
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  625
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  624
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  597
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  579
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  576
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  567
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  563
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  497
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  493
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  490
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  483
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  477
Urząd>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  476
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  463
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  452
Urząd>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  451
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  450
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  435
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  404
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  399
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  368
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
>Przetargi>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  359
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  344
>Przetargi>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  342
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  337
Urząd>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  329
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  315
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  314
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  309
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  300
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  288
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  285
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  280
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  274
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  271
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  267
>Informacje>Polityka prywatności  256
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  256
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  255
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  251
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  250
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  243
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  240
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  235
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  228
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  219
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  218
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  205
Urząd>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  194
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  190
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  182
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  181
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  179
Urząd>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  174
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  161
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  154
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  149
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  142
>Jednostki organizacyjne>Orlik  138
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  138
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  123
Urząd>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  118
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  116
Urząd>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  97
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  95
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  94
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  92
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  90
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  81
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  78
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  70
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  20
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  16
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony