Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  59467
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  26672
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  26175
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  25944
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  20303
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  15087
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  13963
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  11940
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  11529
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  11127
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  10807
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  9432
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  8707
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  8320
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  8101
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  7345
>Informacje>Dane informacyjne  6645
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6562
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  5632
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5274
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  5167
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  4637
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4045
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  4017
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  3927
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  3809
>Informacje>Redakcja BIP-u  3747
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  3606
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  3467
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  3451
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  3403
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3038
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3036
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3008
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2991
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  2888
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  2880
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  2870
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  2738
>Prawo miejscowe>Statut  2723
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  2688
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  2671
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  2670
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  2559
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  2508
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  2503
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  2417
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  2400
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  2378
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2303
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  2298
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2267
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2191
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2152
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  2132
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2112
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2075
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2056
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2008
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1983
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  1964
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1931
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  1861
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1837
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  1822
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  1764
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  1733
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1681
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1674
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  1654
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  1634
>Informacje>Informacja publiczna  1624
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  1566
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  1545
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  1491
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  1491
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  1431
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  1408
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  1393
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1375
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  1359
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  1353
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  1344
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  1318
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  1304
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1278
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1248
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  1213
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1207
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  1200
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1189
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  1185
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1176
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1145
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1133
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1111
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1101
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1073
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1064
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1059
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1038
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1034
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1025
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1008
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  984
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  979
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  977
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  968
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  944
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  932
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  919
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  915
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  910
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  903
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  892
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  890
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  876
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  833
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  827
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  815
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  787
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  786
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
>Informacje>Polityka prywatności  779
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  742
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  741
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  736
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  735
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  734
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  723
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  719
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  710
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  705
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  697
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  691
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  690
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  680
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  674
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  664
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  652
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  649
>Jednostki organizacyjne>Orlik  630
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  625
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  625
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  621
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  605
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  598
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  596
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  595
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  591
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  587
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  575
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  574
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  559
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  549
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  547
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  531
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  517
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  516
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  502
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  494
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  491
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  491
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  491
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  473
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  458
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  447
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  423
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  414
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  412
Urząd>Petycje>Urząd  405
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  395
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  392
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  391
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  388
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  377
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  377
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  350
Urząd>Petycje>Petycje informacje  345
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  344
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Urząd>Petycje>Rada Miejska  337
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  336
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  333
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  323
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  321
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  319
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  305
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  297
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  290
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  277
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  237
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  206
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  202
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  175
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  144
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  134
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
>>Menu podmiotowe  114
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  45
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  38
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony