Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  64721
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  37029
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  33647
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29616
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24029
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  20156
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  18547
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  18294
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  17521
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17286
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  14397
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14279
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12244
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11960
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10712
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  10656
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10311
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  9777
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9215
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  8773
>Informacje>Dane informacyjne  8164
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8006
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6677
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  6473
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6272
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5893
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5520
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  5516
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5471
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5293
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4921
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4744
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4700
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4641
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4606
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  4601
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4513
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4321
>Informacje>Redakcja BIP-u  4301
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3933
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3857
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3857
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3772
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3771
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3748
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3616
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3589
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3573
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3542
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3446
>Prawo miejscowe>Statut  3354
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3308
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3207
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3186
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3058
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2987
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2960
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2940
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2929
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2876
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2862
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2840
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2828
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2821
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2741
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2731
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2662
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2650
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2625
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2559
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2556
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2545
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2483
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2430
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2414
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2379
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2375
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2351
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2274
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2248
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2231
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2197
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2197
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2195
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2160
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2115
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2068
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2059
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2059
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2055
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2044
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2042
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2028
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1986
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1979
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1941
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1941
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1939
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1869
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1785
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1778
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1761
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1749
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1745
>Informacje>Informacja publiczna  1736
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1733
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1728
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1699
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1691
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1688
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1684
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1666
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1663
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1627
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1621
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1612
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1598
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1592
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1590
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1571
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1554
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1515
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1511
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1508
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1505
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1492
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1471
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1445
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1445
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1354
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1343
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1306
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1306
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1295
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1278
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1272
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1255
>Informacje>Polityka prywatności  1245
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1242
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1215
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1201
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1194
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1178
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1168
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1130
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1126
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1119
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1108
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1106
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1103
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  1101
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1097
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1084
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1084
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1068
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1060
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1059
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  1041
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1036
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1020
Urząd>Petycje>Urząd  1020
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1014
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1008
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1004
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  978
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  969
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  908
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  896
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  893
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  886
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  883
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  883
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  868
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  864
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  846
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  823
Urząd>Petycje>Rada Miejska  810
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  805
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  791
Urząd>Petycje>Petycje informacje  791
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  718
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  701
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  667
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  665
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  618
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  607
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  600
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  595
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  567
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  565
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola niepubliczne  454
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  399
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  373
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  330
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  297
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  285
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  241
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  223
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  179
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  173
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  169
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  142
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  101
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  27
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Początek strony