Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  62629
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  32404
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  30570
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  28322
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  22628
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  17506
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  17213
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  15731
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  13951
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  13649
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  13433
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  13415
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  11512
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  10790
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  10266
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  9850
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  9276
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  8832
>Informacje>Dane informacyjne  7676
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6628
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  6113
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  6008
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  5732
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5404
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5349
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  4956
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4636
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4390
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4367
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4271
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  4248
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4162
>Informacje>Redakcja BIP-u  4109
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4027
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  3909
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  3697
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3680
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  3634
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3571
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3529
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3491
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3390
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3343
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3290
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  3240
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3184
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3151
>Prawo miejscowe>Statut  3116
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3092
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  2964
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  2950
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  2844
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2725
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  2659
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2654
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2649
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2647
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2627
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2578
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2568
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2560
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2528
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2520
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2424
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2401
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2354
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2310
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2247
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2240
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  2196
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2143
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2131
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2066
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2010
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2005
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2003
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  1967
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  1928
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  1897
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  1882
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  1882
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  1873
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  1821
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  1811
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  1784
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  1766
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  1749
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  1742
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1725
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1723
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1710
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1696
>Informacje>Informacja publiczna  1693
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  1677
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1669
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1659
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1657
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1656
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  1634
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1558
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1536
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1529
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1515
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1508
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1492
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1471
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1465
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1462
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1453
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1424
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1415
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1410
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  1393
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1363
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1345
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1340
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1335
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1314
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1305
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1287
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1279
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1270
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1268
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1253
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1246
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1230
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1223
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1211
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1186
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1171
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1166
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1151
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1131
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1130
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1124
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1115
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  1081
>Informacje>Polityka prywatności  1080
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1062
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1046
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1043
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1035
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1031
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1017
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1007
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  987
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  975
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  960
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  954
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  946
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  946
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  944
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  934
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  919
>Jednostki organizacyjne>Orlik  908
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  906
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  896
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  895
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  893
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  875
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  873
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  863
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  848
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  847
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  846
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  836
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  823
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  798
Urząd>Petycje>Urząd  793
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  765
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  757
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  752
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  744
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  742
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  736
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  710
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  686
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  676
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  675
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  649
Urząd>Petycje>Petycje informacje  644
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  634
Urząd>Petycje>Rada Miejska  628
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  609
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  595
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  594
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  554
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  549
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  544
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  542
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  491
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  482
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  481
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  457
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  260
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  205
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  205
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  168
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  158
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola niepubliczne  151
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  143
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  136
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  135
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  92
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  77
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  69
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  66
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  63
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  61
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  44
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony