Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  65464
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  38463
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  36463
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29909
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24172
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  21156
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  19688
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  19312
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  18102
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17635
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14695
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14450
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  12970
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12847
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  12025
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  11896
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11872
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10786
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10407
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9462
>Informacje>Dane informacyjne  8333
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8288
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6726
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  6718
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2014  6509
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6339
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  6109
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  6053
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5944
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5574
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5479
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5387
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  5274
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4977
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4836
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4826
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4755
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4715
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4573
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4439
>Informacje>Redakcja BIP-u  4382
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3998
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3991
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3956
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3950
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3895
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3827
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3808
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3712
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3704
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3683
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3491
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3489
>Prawo miejscowe>Statut  3449
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3354
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3261
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  3121
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3106
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  3071
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  3057
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  3032
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2943
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2935
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2904
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2895
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2885
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2879
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2806
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2787
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2747
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2746
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2726
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2658
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2626
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2624
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2570
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2489
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2465
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2451
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2448
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2447
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2333
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2320
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2282
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2263
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2225
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2220
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2219
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2156
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2147
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2131
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2111
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2110
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2106
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2096
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  2040
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  2026
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  2023
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  2021
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  2004
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  2003
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1944
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1908
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1869
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1857
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1829
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1818
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1815
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1769
>Informacje>Informacja publiczna  1740
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1738
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1737
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1725
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1717
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1704
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1703
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1697
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1688
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1672
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1650
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1628
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1626
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1597
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1591
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1575
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1547
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1541
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1540
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1525
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1497
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1485
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1385
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1380
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1360
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1345
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1333
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1328
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2018  1320
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Referendum Ogólnokrajowe  1311
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1310
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1310
>Informacje>Polityka prywatności  1291
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1286
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1279
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1273
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1250
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1241
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1219
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1177
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1173
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1164
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1164
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1161
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1146
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1134
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1125
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  1104
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1099
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1097
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1093
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na ławników  1093
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1088
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1070
Urząd>Petycje>Urząd  1068
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1059
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1057
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1041
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1040
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  1012
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  995
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  976
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  969
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  941
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  931
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  915
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  908
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  904
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  901
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  870
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  867
Urząd>Petycje>Rada Miejska  862
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  851
Urząd>Petycje>Petycje informacje  830
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  829
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  766
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  751
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  738
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  703
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  701
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  647
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  638
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  627
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  594
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Przetargi>Przetargi 2019>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  543
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  540
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  535
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Przetargi>Przetargi 2019>Przetarg na nieruchomości  459
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  450
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  441
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  377
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  351
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  347
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  327
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  312
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019  312
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  288
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  253
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  243
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  239
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  203
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  198
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  195
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  185
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  181
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  177
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2019 r.  176
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  171
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  161
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  140
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Prawo miejscowe>Raport o stanie Gminy Rzgów>Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r.  131
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  110
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  107
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  100
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  97
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  95
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji  77
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  68
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  57
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Rewizyjnej  48
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  47
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników 2020-2023  46
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
>Jak załatwić sprawę>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  23
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Uchwały Komisji  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Początek strony