Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  60933
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  28823
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  28584
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  27209
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  21410
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  16285
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  15512
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  13370
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  12725
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  12295
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  11225
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  9887
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  9535
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  9361
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  8947
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  8527
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  8354
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  8344
>Informacje>Dane informacyjne  7171
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6598
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  5903
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  5391
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5329
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5001
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  4625
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  4421
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4372
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4209
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4076
>Informacje>Redakcja BIP-u  3984
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  3850
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  3850
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  3807
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3296
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3269
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3249
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3225
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3203
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  3178
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  3176
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3085
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3080
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  3077
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  2991
>Prawo miejscowe>Statut  2970
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  2965
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  2736
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  2736
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  2731
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  2725
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  2660
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  2653
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2547
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2537
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2447
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2426
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2412
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2400
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2349
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2349
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2306
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2212
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2180
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2161
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2157
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2131
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2095
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2052
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  2019
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1911
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  1876
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  1868
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  1835
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1822
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  1806
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  1762
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  1734
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  1681
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  1665
>Informacje>Informacja publiczna  1650
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  1642
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  1629
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  1616
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1595
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  1568
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  1555
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  1550
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1513
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1503
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  1482
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1462
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1412
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1411
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1386
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1384
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1379
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1359
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1345
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1332
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1303
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1302
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1289
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1288
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1283
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1275
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1256
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1256
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  1254
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1210
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1188
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1187
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1161
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  1158
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1148
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1139
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  1121
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1115
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1103
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1101
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1081
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  1077
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1034
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1030
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1024
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1018
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1008
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1008
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1006
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  999
>Informacje>Polityka prywatności  974
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  966
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  958
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  958
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  940
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  929
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  919
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  917
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  909
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  907
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  900
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  896
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  888
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  886
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  867
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  835
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  832
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  821
>Jednostki organizacyjne>Orlik  811
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  801
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  796
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  768
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  766
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  759
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  757
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  751
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  749
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  741
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  732
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  721
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  712
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  705
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  689
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  665
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  657
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  648
Urząd>Petycje>Urząd  642
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  628
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  622
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  605
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  603
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  597
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  585
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  583
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  557
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  553
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  552
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  550
Urząd>Petycje>Petycje informacje  537
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  530
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  525
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  525
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  515
Urząd>Petycje>Rada Miejska  513
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  499
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  490
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  477
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  468
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  433
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  429
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  426
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  420
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  400
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  247
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  185
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  153
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  143
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  53
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  51
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony