Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  65747
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  39201
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  37474
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  30062
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24258
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  21452
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  20247
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  19762
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  18170
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17671
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14773
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14506
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14497
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  13068
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  12455
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  12052
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11963
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10820
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10438
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10392
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10315
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9537
>Informacje>Dane informacyjne  8460
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8324
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6739
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2014  6526
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6404
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  6243
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5984
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5594
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  5494
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5487
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5436
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4998
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4909
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4898
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4785
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4751
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4606
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4481
>Informacje>Redakcja BIP-u  4411
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  4094
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  4013
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3997
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3966
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3933
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3866
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3849
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3768
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3760
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3714
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3559
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3509
>Prawo miejscowe>Statut  3472
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3412
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3287
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  3166
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  3124
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3121
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  3091
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  3071
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2971
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2957
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2930
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2919
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2911
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2909
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2903
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2806
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2793
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2779
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2756
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2692
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2668
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2657
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2647
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2593
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2526
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2492
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2476
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2465
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2374
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2354
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2325
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2285
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2259
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2246
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2235
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2197
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2189
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2183
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2162
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2151
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2122
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2112
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  2109
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  2066
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  2059
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  2037
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  2035
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  2029
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  2022
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1927
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1901
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1896
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1847
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1837
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1835
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1782
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1760
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1754
>Informacje>Informacja publiczna  1744
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1739
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1737
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1728
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1722
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1713
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1710
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1692
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1671
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1651
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1644
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1638
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1609
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1608
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1561
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1561
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1558
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1526
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1526
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1507
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1408
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1397
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1377
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1373
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1355
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2018  1346
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1344
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1344
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Referendum Ogólnokrajowe  1327
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1320
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1314
>Informacje>Polityka prywatności  1309
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  1306
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1301
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1300
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1274
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1272
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1237
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1200
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystywanie  1192
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1188
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1186
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1181
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1164
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1143
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1140
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  1137
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1112
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na ławników  1110
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1107
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1092
Urząd>Petycje>Urząd  1090
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1078
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1074
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1074
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1056
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1055
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  1028
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  1006
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  1001
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  999
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  959
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  947
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  934
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  923
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  921
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  916
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  914
Urząd>Petycje>Rada Miejska  879
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  868
Urząd>Petycje>Petycje informacje  845
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  835
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  799
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  768
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  750
Przetargi>Przetargi 2019>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  721
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  714
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  712
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  670
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  656
Przetargi>Przetargi 2019>Przetarg na nieruchomości  651
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  649
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  637
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  604
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  593
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  588
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  473
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  462
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  426
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  383
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  373
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  371
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019  367
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  345
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019  297
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  291
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  278
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  270
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2019 r.  263
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  261
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  250
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  246
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  242
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  217
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  214
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  209
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  183
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  173
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  159
Prawo miejscowe>Raport o stanie Gminy Rzgów>Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r.  152
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji  146
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  146
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  141
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  124
>>Menu podmiotowe  120
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  102
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  90
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników 2020-2023  80
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Rewizyjnej  67
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  63
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
>Jak załatwić sprawę>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  44
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Jak załatwić sprawę>Oświata>Obowiązek szkolny  14
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Uchwały Komisji  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Początek strony