Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  59725
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  27149
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  26576
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  26464
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  20481
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  15597
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  14324
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  12243
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  11982
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  11415
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  10946
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  9575
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  8928
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  8631
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  8298
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  7673
>Informacje>Dane informacyjne  6833
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6575
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  5744
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro  5302
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5285
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  5209
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. euro  4872
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  4752
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4169
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  4156
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4063
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  3923
>Informacje>Redakcja BIP-u  3848
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  3744
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  3719
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  3601
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  3532
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3138
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3135
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3128
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3102
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3003
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  2862
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  2834
>Prawo miejscowe>Statut  2832
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  2809
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  2807
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  2700
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  2694
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  2619
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  2556
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  2555
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  2540
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  2458
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  2413
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  2392
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  2313
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2312
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  2291
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2254
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2198
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2194
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  2145
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2081
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2078
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  2075
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2069
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  1967
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  1960
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1959
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  1889
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  1883
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1792
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  1758
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1701
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  1689
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  1673
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  1659
>Informacje>Informacja publiczna  1630
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  1601
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  1572
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  1551
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  1510
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  1486
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  1471
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  1471
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  1470
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  1423
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  1416
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  1396
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  1379
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  1361
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  1315
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  1307
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1300
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  1293
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1281
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1271
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1233
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1229
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1200
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1200
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1170
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1148
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1146
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1128
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1122
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1111
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1096
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1090
Wybory i Referenda>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1077
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1068
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1066
>Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1060
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1056
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1054
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1033
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1015
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  989
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  975
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  946
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  925
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  920
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  915
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  893
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  888
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  883
>Informacje>Polityka prywatności  881
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  880
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  852
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  841
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  836
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  834
>Wybory i Referenda>Referendum Ogólnokrajowe  832
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  821
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  810
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  801
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  793
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  785
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  776
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  774
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  764
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  750
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  735
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  730
>Jednostki organizacyjne>Orlik  724
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  720
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  715
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  712
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  702
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  691
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  687
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  681
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  681
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  679
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  674
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  668
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  652
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  635
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  628
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  611
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  610
Wybory i Referenda>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  608
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników  606
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  602
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  600
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  599
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  589
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  588
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  578
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  575
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  554
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  535
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  509
Urząd>Petycje>Urząd  502
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  497
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  494
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  476
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  454
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg  446
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  444
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  442
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  439
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  438
Urząd>Petycje>Petycje informacje  437
Urząd>Petycje>Rada Miejska  413
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  406
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  401
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  398
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  385
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  377
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  375
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  362
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  357
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  350
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  237
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  176
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  161
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  145
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  135
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
>>Menu podmiotowe  114
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  45
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  39
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony