Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  65832
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  39881
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  38034
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  30169
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24304
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  21967
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  20856
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  20369
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  18244
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17726
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  15624
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14892
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14566
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  13461
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  13451
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  13236
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  13113
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  12106
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  12082
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10868
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10477
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9639
>Informacje>Dane informacyjne  8541
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8384
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6751
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2014  6551
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  6454
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6405
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  6112
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  5699
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5610
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5491
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5485
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  5111
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  5011
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4939
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4886
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4798
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4721
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4603
>Informacje>Redakcja BIP-u  4435
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  4289
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  4059
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  4034
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  4028
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3997
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3985
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3909
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3862
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3808
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3771
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3645
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3530
>Prawo miejscowe>Statut  3509
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3493
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3300
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  3271
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  3227
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3138
Oświata>Przedszkola>Przedszkole Publiczne w Rzgowie  3124
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  3121
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  3017
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2987
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2981
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2969
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2937
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2922
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2916
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2863
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2830
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2819
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2808
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2747
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2745
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2715
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2714
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2706
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2610
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2590
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2508
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2474
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  2425
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2416
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2412
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2404
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2308
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2293
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2279
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2274
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2260
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2252
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2243
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  2240
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2235
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2203
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  2168
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2136
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2133
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  2114
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  2076
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  2051
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  2048
Przetargi>Przetargi 2020>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  2015
Przetargi>Przetargi 2020>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  1984
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1956
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1942
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1941
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1896
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1865
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1847
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  1822
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1790
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1770
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1765
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1755
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1753
>Informacje>Informacja publiczna  1744
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1743
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1740
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1737
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1731
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1715
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1701
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1694
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1681
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1671
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1648
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1635
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1574
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1570
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1569
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1546
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1537
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1526
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1430
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1414
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1398
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1393
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1386
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1383
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2018  1367
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1358
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1357
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Referendum Ogólnokrajowe  1346
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1338
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
>Informacje>Polityka prywatności  1322
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1314
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1312
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1312
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1282
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1264
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1248
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1219
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1212
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1209
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystywanie  1208
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1194
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1180
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1165
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  1157
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1156
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1124
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na ławników  1121
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1118
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1118
Urząd>Petycje>Urząd  1101
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1092
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1084
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1076
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1074
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1065
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  1040
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  1018
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1014
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  1009
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  1003
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  977
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  966
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  937
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  933
Przetargi>Przetargi 2019>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  932
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  923
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  921
Urząd>Petycje>Rada Miejska  891
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  883
Urząd>Petycje>Petycje informacje  858
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  855
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  835
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  833
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  811
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  784
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Przetargi>Przetargi 2019>Przetarg na nieruchomości  751
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  729
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  722
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  675
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  664
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  661
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  645
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  613
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  561
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  502
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  487
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  468
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  445
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  445
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  419
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  412
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019  391
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  379
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  370
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  367
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2019 r.  353
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  348
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  341
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019  332
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  299
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  283
Przetargi>Przetargi 2020>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  276
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  257
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  247
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  229
Przetargi>Przetargi 2020>Przetarg na nieruchomości  202
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  190
Prawo miejscowe>Raport o stanie Gminy Rzgów>Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r.  186
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  186
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  183
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  173
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  166
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji  165
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  158
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2020 r.  146
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej 2020  128
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  125
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2020  121
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  109
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników 2020-2023  97
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Rewizyjnej  94
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2020  92
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  88
Jednostki organizacyjne>Żłobki Gminne>Żłobek Gminny w Guzewie  84
>Wybory i Referenda>Wybory Prezydenckie 2020  80
Jak załatwić sprawę>Oświata>Obowiązek szkolny  74
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  73
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
>Jak załatwić sprawę>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  64
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2020  33
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Oświata>Przedszkola>Punkt Przedszkolny w Guzewie  12
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Uchwały Komisji  1
Początek strony