Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>Przetargi 2014>Oferta przetargowa  65453
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  38325
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  36199
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  29897
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów  24164
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  21115
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia  19577
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  19227
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  18077
Przetargi>Przetargi 2017>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  17627
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018  14691
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  14443
>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  12809
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  12542
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  12021
Przetargi>Przetargi 2018>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  11842
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  11789
Przetargi>Przetargi 2015>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  10783
Przetargi>Przetargi 2016>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  10399
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  9435
>Informacje>Dane informacyjne  8323
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  8284
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  6719
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2014  6507
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  6339
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Plan dyżurów  6029
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  5942
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  5691
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Posiedzenia Komisji  5571
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  5479
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  5381
>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe  5221
Przetargi>Przetargi 2019>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  5019
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  4974
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  4830
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  4802
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  4751
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  4709
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  4571
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  4427
>Informacje>Redakcja BIP-u  4378
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  3988
>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  3982
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  3949
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Posiedzenia Komisji  3947
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  3890
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  3823
>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  3792
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty przetargów powyżej 30 tys. euro  3705
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  3701
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  3673
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  3486
Przetargi>Przetargi 2014>Oferty zamówień poniżej 30 tys. euro  3479
>Prawo miejscowe>Statut  3445
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  3333
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  3257
Przetargi>Przetargi 2015>Przetargi na nieruchomości  3103
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  3096
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Plany, założenia, strategia rozwoju  3064
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  3055
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  3030
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  2937
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2016  2927
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  2899
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2892
Przetargi>Przetargi 2016>Przetargi na nieruchomości  2878
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2017  2870
>Organizacje pozarządowe>Organizacje pozarządowe  2789
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  2785
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  2742
>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  2734
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  2723
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  2647
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  2619
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki zamówień poniżej 30 tys. euro  2615
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  2566
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  2485
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  2446
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wnioski radnych  2446
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Ogłoszenia, informacje, wzory dokumentów  2446
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  2441
>Fundusze Europejskie>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  2327
Przetargi>Przetargi 2014>Wyniki przetargów powyżej 30 tys. euro  2312
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  2271
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  2261
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2222
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  2219
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  2211
>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  2147
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  2139
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  2120
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  2107
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  2104
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  2100
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  2094
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2016  2038
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  2018
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  2017
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  2001
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  2000
>Menu tematyczne>Ochrona środowiska  1999
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Interpelacje radnych  1934
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012  1906
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  1852
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  1850
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2015  1827
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r  1816
>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  1803
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Rewizyjnej  1767
>Informacje>Informacja publiczna  1740
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory przedterminowe burmistrza Rzgowa 2016>Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie  1735
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1735
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  1722
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014  1714
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013  1702
Przetargi>Przetargi 2014>Przetargi na nieruchomości  1699
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  1695
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2017  1684
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1670
Przetargi>Przetargi 2017>Przetargi na nieruchomości  1646
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  1627
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  1622
>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  1592
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  1589
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  1562
Komisje Rady>Kadencja 2010 - 2014>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  1545
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  1540
Przetargi>Przetargi 2017>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  1538
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kluby Radnych  1525
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  1492
>Jak załatwić sprawę>Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  1481
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  1432
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  1382
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2016 r.  1379
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  1358
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Fundusze Europejskie>Informacje dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  1339
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  1335
Jednostki organizacyjne>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej >Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1327
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  1326
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory samorządowe 2018  1318
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  1310
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Referendum Ogólnokrajowe  1309
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  1298
>Informacje>Polityka prywatności  1289
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego  1285
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1282
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  1276
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2018  1264
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  1245
>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje  1237
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  1217
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Podstawowe Informacje  1172
>Jak załatwić sprawę>Zgromadzenia  1169
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej  1162
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  1161
>Informacja dla pracodawców>Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1154
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  1148
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  1145
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  1142
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1137
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  1132
>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  1123
Przetargi>Przetargi 2018>Przetarg na nieruchomości  1098
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Sprawozdania Komisji  1097
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Wykaz umorzeń  1095
Wybory i Referenda>Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na ławników  1091
>Jednostki organizacyjne>Orlik  1091
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Wykaz Podmiotów  1088
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  1070
Urząd>Petycje>Urząd  1061
Wybory i Referenda - archiwum>Wybory na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 2015r.>Głosowanie Ponowne - 24 maja 2015r  1056
>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  1053
>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  1038
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2015 r.  1036
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2017 r.  1009
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  995
Przetargi>Przetargi 2018>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  969
>Wybory i Referenda>Informacje ogólne  967
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów  936
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  927
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  915
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  903
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Protokoły doraźnej Komisji Statutowej  903
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  897
>Ochrona Danych Osobowych>Ochrona Danych Osobowych  857
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  848
Urząd>Petycje>Rada Miejska  846
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  829
Urząd>Petycje>Petycje informacje  823
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2023  817
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  782
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2018  756
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  749
>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  734
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  699
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  699
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  697
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  673
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  644
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  636
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  625
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  617
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  603
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  592
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  564
Jak załatwić sprawę>Oświata>Przedszkola  530
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023  517
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Przetargi>Przetargi 2019>Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  483
Jak załatwić sprawę>Oświata>Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Rzgów  448
>Menu tematyczne>Strategia Gminy Rzgów  431
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Przetargi>Przetargi 2019>Przetarg na nieruchomości  381
Jak załatwić sprawę>Oświata>Dowóz dzieci niepełnosprawnych  373
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Jak załatwić sprawę>Oświata>Żłobki i Kluby dziecięce  342
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2018  319
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ> Protokoły Rady Społecznej  309
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  307
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019  305
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  288
>Informacje>Ochrona Danych Osobowych  282
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2018 - 2023>Uchwały Rady 2019  281
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  268
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Posiedzenia Komisji  251
>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  243
>Menu podmiotowe>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  235
Menu podmiotowe>Rada Społeczna GPZ>Posiedzenia Rady Społecznej  201
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2018 r.  188
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2019  183
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Sprawozdanie z budżetu za rok 2006  181
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Sprawozdanie z budżetu za rok 2005  171
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2018 - 2023  166
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2019 r.  159
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019  153
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Poradnia  153
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2018 - 2023  128
Prawo miejscowe>Raport o stanie Gminy Rzgów>Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r.  125
>>Menu podmiotowe  120
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna filia w Rzgowie>Punkty konsultacyjne  104
Rada Miejska w Rzgowie>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023>Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018  102
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2018  98
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Uchwały Rady>Imienny wykaz głosowań radnych kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych 2019  88
>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  87
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  84
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji  75
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  71
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  64
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  52
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Komisje Rady>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły Komisji Rewizyjnej  46
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Wzory druków  44
>Wybory i Referenda>Wybory na ławników 2020-2023  41
>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
>Jak załatwić sprawę>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  21
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych>Informacje Ogólne  3
>>Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  3
>>  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Uchwały Komisji  1
Przetargi>Przetargi 2018>Przetargi  1
Komisje Rady>Kadencja 2014 - 2018>Rada Społeczna GPZ w Rzgowie  1
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony