Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi>Oferta przetargowa  55514
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  22397
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  18956
>Przetargi>Wyniki przetargów  18804
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  18553
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  10018
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  8937
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  8422
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  6511
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  5865
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5763
Urząd>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  5254
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  4574
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  4496
>Informacje>Dane informacyjne  4451
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3535
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  3064
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  3006
>Informacje>Redakcja BIP-u  2889
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2822
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2731
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  2628
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2578
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2411
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Posiedzenia Komisji  2255
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  2178
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  2144
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2135
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  2071
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  2069
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1832
>Przetargi>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  1624
>Prawo miejscowe>Statut  1589
>Informacje>Informacja publiczna  1551
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1525
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1464
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1455
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1449
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1368
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1363
>Menu podmiotowe>Linki  1343
>Przetargi>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  1321
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  1318
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1306
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1296
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1293
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1268
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1143
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  1135
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1066
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  1014
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  1000
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  987
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  948
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  934
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  910
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  907
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  772
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  768
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  766
>Przetargi>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  756
>Przetargi>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  698
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  696
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  694
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  689
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Rewizyjnej  679
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  678
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  669
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  656
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  652
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  648
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  613
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  590
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  582
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  544
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  539
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  534
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  530
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  526
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  511
Urząd>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  509
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  508
Urząd>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  506
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  469
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  465
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  458
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  422
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  417
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  390
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  375
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
Urząd>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  360
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  358
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  348
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  342
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  334
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  307
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  300
>Informacje>Polityka prywatności  297
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  296
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  293
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  283
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  283
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  282
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  274
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  272
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  267
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  260
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  248
>Przetargi>Przetargi na nieruchomości  245
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  244
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  240
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  227
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  225
Urząd>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  216
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  208
Urząd>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  202
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  201
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  200
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  188
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  173
>Jednostki organizacyjne>Orlik  173
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  169
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  163
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  163
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  151
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  149
Urząd>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  147
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  133
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  124
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  113
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  109
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  108
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  107
Urząd>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  106
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  102
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  93
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  90
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady 2014 - 2018  74
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty Protokołów Rady 2014 - 2018  67
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Projekty Uchwał  39
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2014  33
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  22
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  20
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2014 - 2018>Uchwały Rady 2015  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony