Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi>Oferta przetargowa  54747
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady 2002-2010  22186
>Przetargi>Wyniki przetargów  18485
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  18397
>Prawo miejscowe>Zawiadomienia  18143
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie przestrzenne  9647
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Sesje Rady  8392
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Radni  7750
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia od 2007  6246
>Przetargi>Oferta przetargowa  6083
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanow  5645
Urząd>Kierownictwo>Burmistrz  5555
Urząd>Jak załatwić sprawę>Komunalne/Odpady/Ochrona środowiska  5094
Menu podmiotowe>Urząd>Struktura organizacyjna  4298
>Informacje>Dane informacyjne  4290
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady do 2011 r.  3499
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2013  3021
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Protokoły Rady od 2012 r.  2843
>Informacje>Redakcja BIP-u  2836
Jednostki organizacyjne>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  2703
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Kontakt  2631
Urząd>Kierownictwo>Zastępcy  2459
>Prawo miejscowe>Gospodarka komunalna  2374
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  2262
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Posiedzenia Komisji  2161
Jednostki organizacyjne>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  2120
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2011  2117
Urząd>Kierownictwo>Skarbnik  2084
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2012  2057
Menu podmiotowe>Urząd>Regulamin organizacyjny  1988
>Przetargi>Wyniki przetargów  1909
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Informacje ogólne  1771
>Informacje>Informacja publiczna  1551
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Oferty inwestycyjne  1509
>Prawo miejscowe>Statut  1465
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Strategia rozwoju  1421
Jednostki organizacyjne>Oświata>Przedszkola  1414
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji  1412
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia do 2006  1354
>Menu podmiotowe>Linki  1343
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka>Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  1270
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Komisje Rady  1267
Jednostki organizacyjne>Oświata>Gimnazja  1259
Jednostki organizacyjne>Gminna Przychodnia Zdrowia>Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie  1258
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych  1233
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości  1145
>Przetargi>Oferty przetargów powyżej 30 tyś. euro  1137
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Dotacje  1126
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2014  1091
>Menu tematyczne>Odpady komunalne  1074
>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2014  1073
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Rzgowie  1038
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury>GOK w Rzgowie - Ogłoszenia  965
Urząd>Kierownictwo>Sekretarz  942
Jednostki organizacyjne>GOSTiR w Rzgowie>GOSTiR w Rzgowie-informacje  937
Uchwały Rady>Uchwały Rady Kadencja 2010-2014>Uchwały Rady 2010  917
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  907
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zagospodarowanie przestrzenne  880
>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza>ESP - informacje  845
>Przetargi>Oferty zamówień poniżej 30 tyś. euro  823
Menu podmiotowe>Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa  777
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Projekty aktów prawnych-wiadomości  744
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kalinie  737
Jednostki organizacyjne>Jednostki pomocnicze>Sołectwa  687
>Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  673
Oświata>Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Guzewie  662
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Rewizyjnej  657
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011>Obwieszczenia i Zarządzenia  655
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  654
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2012 r.  653
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2011>Budżet 2011 - informacje  640
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Aktualności  619
Informacje>Informacja publiczna>Dostęp do informacji publicznej  614
>Prawo miejscowe>Teksty ujednolicone  594
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Przewodniczący Rady  579
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2012>Budżet 2012 - informacje  575
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2013>Budżet 2013 - informacje  571
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Komisji Spraw Społecznych  515
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Sołtysi i Rady Sołeckie  512
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Plany pracy komisji  503
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - informacja  499
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  496
Urząd>Jak załatwić sprawę>Podatki i opłaty  489
Menu podmiotowe>Urząd>Referaty i samodzielne stanowiska  485
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - link  472
Menu podmiotowe>Urząd>Wnioski i skargi  471
Urząd>Jak załatwić sprawę>Nieruchomości  463
>Przetargi>Wyniki zamówień poniżej 30 tyś. euro  455
Urząd>Kontrole>Kontrole zewnętrzne  449
>Przetargi>Wyniki przetargów powyżej 30 tyś. euro  448
>Menu tematyczne>Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej  419
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2010>Budżet 2010 - informacje  411
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od środków transportowych  381
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego - zarządzenia  373
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek rolny  363
>Informacja dla osób niepełnosprawnych>Informacje dla osób niepełnosprawnych  354
>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie 2012  348
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2008>Budżet 2008 - informacje  342
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Opłata targowa  338
Urząd>Jak załatwić sprawę>Sprawy różne  338
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Gminnej Komisji Alkoholowej  324
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja ludności-meldunki  315
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2014 r.  315
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2014>Budżet 2014 - informacje  309
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Planowane zebrania wiejskie  297
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od psa  290
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>STOWARZYSZENIE „STOP FARMOM WIATROWYM w pobliżu domów”  290
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Społecznej GPZ  287
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2007>Budżet 2007 - informacje  279
>Dzienniki urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  275
>Informacje>Polityka prywatności  269
Urząd>Jak załatwić sprawę>Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  265
Jednostki pomocnicze>Sołectwa>Protokoły zebrań wiejskich  264
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2009>Budżet 2009 - informacje  262
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  258
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  255
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  251
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006>Uchwalenie budżetu na 2006  238
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Protokoły Rady Sportu  234
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki urzędowe  226
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2005>Uchwalenie budżetu na rok 2005  222
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe  211
Urząd>Jak załatwić sprawę>Urząd Stanu Cywilnego  201
>Dzienniki urzędowe>Dzienniki Ustaw  198
Menu podmiotowe>Urząd>Protokoły i zalecenia pokontrolne  190
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  190
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Rejestr instytucji kultury  189
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003>Uchwalenie budżetu na rok 2003  185
Urząd>Jak załatwić sprawę>Rolnicze  183
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  166
>Dzienniki urzędowe>Internetowy System Aktów Prawnych  157
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Księgi Wieczyste  154
>Jednostki organizacyjne>Orlik  152
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2011 r.  148
Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2004>Uchwalenie budżetu na rok 2004  145
Menu podmiotowe>Rada Miejska w Rzgowie>Wiceprzewodniczący Rady  133
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.  130
Urząd>Jak załatwić sprawę>Pojedynczy Punkt Kontaktowy  128
Urząd>Jak załatwić sprawę>Działalność gospodarcza  124
Urząd>Kontrole>Kontrole wewnętrzne  121
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2003  116
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatek leśny  116
Urząd>Jak załatwić sprawę>Krajowy Rejestr Sądowy - odpis  101
>Dzienniki urzędowe>Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP  99
>Dzienniki urzędowe>Rządowe Centrum Legislacji  98
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  97
Urząd>Rejestry, ewidencje, archiwa>Krajowy Rejestr Sądowy  96
>Prawo miejscowe>Zagospodarowanie  89
>Dzienniki urzędowe>Monitor Polski  88
Urząd>Jak załatwić sprawę>Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych  83
Prawo miejscowe>Podatki i opłaty lokalne>Podatki w 2013 r.  76
Jednostki organizacyjne>Oświata>Szkoły podstawowe  46
Urząd>Jak załatwić sprawę>Dowód osobisty  32
Menu podmiotowe>Urząd>Załatwiane sprawy  31
>Przetargi>Przetargi na nieruchomości  23
Prawo miejscowe>Uchwały Rady>Uchwały Rady Gminy 2002  22
Urząd>Jak załatwić sprawę>Koncesje alkoholowe (PW)  22
Informacje>O GMINIE RZGÓW>Położenie  20
Menu podmiotowe>Informacje Urzędu>Obwieszczenia  19
Prawo miejscowe>Zarządzenia>Zarządzenia wójta 2002  13
Prawo miejscowe>Akty prawa miejscowego>Akty prawa miejscowego  9
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia>Stowarzyszenie "MÓWIMY NIE ! - UCIĄŻLIWYM INWESTYCJOM NA NASZYM TERENIE"  5
Prawo miejscowe>Budżet Gminy Rzgów>Budżet 2006  3
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Spraw Społecznych  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Rewizyjna  2
Menu podmiotowe>Komisje Rady>Gospodarki, Budżetu i Finansów  1
Początek strony