Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Budżet 2018 Wiadomości 23.02.2018 21:13 Michał Sowa
2 Zmieniono przetarg :Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie. z dn. 23-02-2018 Przetargi 23.02.2018 13:04 Zbigniew Snelewski
3 Zmieniono przetarg :Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rz z dn. 23-02-2018 Przetargi 23.02.2018 13:03 Zbigniew Snelewski
4 Dodano ogłoszenie: ogłoszenie o wydaniu decyzji z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 14:25 Magdalena Górska
5 Dodano ogłoszenie: obwieszczenie RDOŚ Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi z dn. 21-02-2018 Ogłoszenia 21.02.2018 10:30 Magdalena Górska
6 Zmieniono wiadomość: Budżet 2017 Wiadomości 21.02.2018 7:41 Michał Sowa
7 Dodano ogłoszenie: XLVII sesja RM odbędzie się w dn. 28.02.2018 r. (środa) o godz. 11.00 z dn. 20-02-2018 Ogłoszenia 20.02.2018 15:46 Karolina Jardzioch
8 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE RDOŚ - Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi z dn. 19-02-2018 Ogłoszenia 19.02.2018 13:57 Magdalena Górska
9 Zmieniono przetarg :Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ul. Strażackiej w Bronisinie Dworskim. z dn. 19-02-2018 Przetargi 19.02.2018 13:34 Paulina Skiba
10 Zmieniono ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 20.02.2018 r. z dn. 19-02-2018 Ogłoszenia 19.02.2018 11:12 Karolina Jardzioch
11 Zmieniono przetarg :Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kalinie. z dn. 19-02-2018 Przetargi 19.02.2018 11:06 Paulina Skiba
12 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 20.02.2018 r. z dn. 16-02-2018 Ogłoszenia 16.02.2018 12:17 Karolina Jardzioch
13 Zmieniono wiadomość: Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie Wiadomości 15.02.2018 14:57 Michał Sowa
14 Zmieniono przetarg : Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E – ul. Tuszyńskiej w Rzgowie. z dn. 15-02-2018 Przetargi 15.02.2018 13:21 Paulina Skiba
15 Zmieniono wiadomość: Wnioski radnych Wiadomości 15.02.2018 13:02 Karolina Jardzioch
16 Zmieniono wiadomość: Wnioski radnych Wiadomości 15.02.2018 13:00 Karolina Jardzioch
17 Dodano ogłoszenie: projekt protokołu z XLVI sesji RM z dn. 15-02-2018 Ogłoszenia 15.02.2018 12:54 Karolina Jardzioch
18 Zmieniono ogłoszenie: projekt protokołu z XLV sesji RM z dn. 15-02-2018 Ogłoszenia 15.02.2018 12:53 Karolina Jardzioch
19 Zmieniono wiadomość: Budżet 2017 Wiadomości 15.02.2018 12:35 Michał Sowa
20 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego pr z dn. 14-02-2018 Ogłoszenia 14.02.2018 14:44 Michał Sowa
21 Zmieniono przetarg :Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie. z dn. 14-02-2018 Przetargi 14.02.2018 14:17 Paulina Skiba
22 Dodano przetarg :Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 68/32 Konstantyna obręb 5: Grodzisko z dn. 14-02-2018 Przetargi 14.02.2018 14:10 Michał Sowa
23 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na XLVII sesję z dn. 14-02-2018 Ogłoszenia 14.02.2018 13:11 Karolina Jardzioch
24 Dodano ogłoszenie: Wspólne posiedzenie Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dn. 21.02.2018 r. o godz. 11 z dn. 14-02-2018 Ogłoszenia 14.02.2018 12:37 Karolina Jardzioch
25 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w dn. 21.02.2018 r. (środa) godz. 9.30 z dn. 14-02-2018 Ogłoszenia 14.02.2018 12:36 Karolina Jardzioch

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 380  prawy

Do druku Początek strony