Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: POSTANOWIENIE Nr 334/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z dn. 17-08-2019 Ogłoszenia 17.08.2019 9:47 Rafał Woźniak
2 Dodano ogłoszenie: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dn. 16-08-2019 Ogłoszenia 16.08.2019 14:53 Rafał Woźniak
3 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczyp z dn. 14-08-2019 Ogłoszenia 14.08.2019 11:10 Rafał Woźniak
4 Dodano ogłoszenie: Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 18:52 Rafał Woźniak
5 Dodano ogłoszenie: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczący przedłożenia propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospraw z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 18:45 Rafał Woźniak
6 Dodano ogłoszenie: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 16:00 Rafał Woźniak
7 Dodano ogłoszenie: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździ z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:59 Rafał Woźniak
8 Dodano ogłoszenie: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:57 Rafał Woźniak
9 Dodano ogłoszenie: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:56 Rafał Woźniak
10 Zmieniono ogłoszenie: Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:53 Rafał Woźniak
11 Zmieniono ogłoszenie: Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:52 Rafał Woźniak
12 Zmieniono ogłoszenie: Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:52 Rafał Woźniak
13 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 15:52 Rafał Woźniak
14 Zmieniono przetarg :Zapytanie ofertowe „ Mycie płyt granitowych wokół budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie” z dn. 13-08-2019 Przetargi 13.08.2019 15:23 Mateusz Szczepaniak
15 Dodano ogłoszenie: Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 14:27 Rafał Woźniak
16 Dodano ogłoszenie: Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 14:25 Rafał Woźniak
17 Dodano ogłoszenie: Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 14:18 Rafał Woźniak
18 Zmieniono przetarg :Wyposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej z dn. 13-08-2019 Przetargi 13.08.2019 11:46 Paulina Skiba
19 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 13.08.2019 r. z dn. 13-08-2019 Ogłoszenia 13.08.2019 10:38 Rafał Woźniak
20 Dodano przetarg :Burmistrz Rzgowa prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2019 r. kontroli wewnętrznej w jednostkach z dn. 12-08-2019 Przetargi 12.08.2019 14:17 Michał Sowa
21 Dodano ogłoszenie: Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi z dn. 12-08-2019 Ogłoszenia 12.08.2019 13:02 Magdalena Górska
22 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. oświaty z dn. 12-08-2019 Ogłoszenia 12.08.2019 11:15 Rafał Woźniak
23 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 21.08.2019 r. z dn. 12-08-2019 Ogłoszenia 12.08.2019 10:46 Rafał Woźniak
24 Zmieniono wiadomość: Budżet 2019 Wiadomości 09.08.2019 14:36 Rafał Woźniak
25 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 252/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 z dn. 09-08-2019 Ogłoszenia 09.08.2019 14:33 Rafał Woźniak

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 467  prawy

Do druku Początek strony