Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono przetarg :Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie. z dn. 19-10-2017 Przetargi 19.10.2017 13:17 Paulina Skiba
2 Dodano przetarg :Budowa domu kultury w Rzgowie z dn. 19-10-2017 Przetargi 19.10.2017 11:12 Paulina Skiba
3 Zmieniono przetarg :dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi prace urządzenia w ruch z dn. 18-10-2017 Przetargi 18.10.2017 12:48 Paulina Skiba
4 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2017 z dn. 27-09-2017 Uchwały 18.10.2017 9:59 Karolina Jardzioch
5 Dodano ogłoszenie: Projekt protokołu z XLI sesji RM w dniu 27.09.2017 r. z dn. 18-10-2017 Ogłoszenia 18.10.2017 9:56 Karolina Jardzioch
6 Dodano ogłoszenie: XLII Sesja RM w Rzgowie odbędzie się w dn. 25.10.2017 r. (środa) o godz. 11.00 z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 16:44 Karolina Jardzioch
7 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na XLII sesję Rady w dn. 25.10.2017 r. z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 16:41 Karolina Jardzioch
8 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na XLII sesję Rady w dn. 25.10.2017 r. z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 14:27 Karolina Jardzioch
9 Dodano ogłoszenie: Wspólne posiedzenie Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dn. 23.10.2017 r. o godz. 11 z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 14:19 Karolina Jardzioch
10 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dn. 23.10.2017 r. o godz. 9.30 (poniedziałek) z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 14:18 Karolina Jardzioch
11 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 9:51 Justyna Pierzyńska
12 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe Wiadomości 16.10.2017 13:50 Michał Sowa
13 Zmieniono przetarg :Budowa kotłowni dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie wraz z niezbędnymi instalacjami z dn. 16-10-2017 Przetargi 16.10.2017 12:46 Paulina Skiba
14 Zmieniono przetarg :Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie. z dn. 16-10-2017 Przetargi 16.10.2017 12:22 Paulina Skiba
15 Zmieniono wiadomość: Budżet 2017 Wiadomości 13.10.2017 17:57 Paweł Gajda
16 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn. 17.10.2017 r. o godz. 11.00 (wtorek) z dn. 13-10-2017 Ogłoszenia 13.10.2017 10:45 Karolina Jardzioch
17 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 12.10.2017 14:35 Paweł Gajda
18 Dodano wiadomość: Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wiadomości 12.10.2017 14:23 Paweł Gajda
19 Dodano przetarg :wykonanie usługi doradztwa podatkowego dla Gminy Rzgów w zakresie odzyskania podatku od towarów i us z dn. 12-10-2017 Przetargi 12.10.2017 11:45 Paulina Skiba
20 Zmieniono przetarg : DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY RZGÓW W ROKU 2018 z dn. 12-10-2017 Przetargi 12.10.2017 10:30 Paulina Skiba
21 Dodano przetarg :dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi prace urządzenia w ruch z dn. 11-10-2017 Przetargi 11.10.2017 13:48 Paulina Skiba
22 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania z dn. 10-10-2017 Ogłoszenia 10.10.2017 12:51 Justyna Pierzyńska
23 Dodano ogłoszenie: obwieszczenie Prezydent Miasta Łodzi z dn. 10-10-2017 Ogłoszenia 10.10.2017 10:09 Magdalena Górska
24 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE PREZYDEN MIASTA ŁODZI - BUDOWA TRASY GÓRNEJ III z dn. 10-10-2017 Ogłoszenia 10.10.2017 9:49 Magdalena Górska
25 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 10.10.2017 r. z dn. 09-10-2017 Ogłoszenia 09.10.2017 9:56 Karolina Jardzioch

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 365  prawy

Do druku Początek strony