Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :„wykonanie ściany mobilnej w budynku OSP Kalino”. z dn. 17-08-2018 Przetargi 17.08.2018 8:41 Zbigniew Snelewski
2 Zmieniono przetarg :Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów. z dn. 16-08-2018 Przetargi 16.08.2018 14:02 Zbigniew Snelewski
3 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 13:52 Michał Sowa
4 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 13:00 Michał Sowa
5 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na LVIII sesję z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 12:30 Karolina Jardzioch
6 Dodano przetarg :Dostawa wraz z montażem trampoliny na placu zabaw w Starowej Górze, gm. Rzgów z dn. 16-08-2018 Przetargi 16.08.2018 12:09 Zbigniew Snelewski
7 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 10-08-2018 Uchwały 14.08.2018 13:22 Karolina Jardzioch
8 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 10-08-2018 Uchwały 14.08.2018 13:21 Karolina Jardzioch
9 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 24-07-2018 Uchwały 14.08.2018 13:20 Karolina Jardzioch
10 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2018 z dn. 24-07-2018 Uchwały 14.08.2018 13:18 Karolina Jardzioch
11 Zmieniono przetarg :Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze. z dn. 14-08-2018 Przetargi 14.08.2018 9:12 Zbigniew Snelewski
12 Zmieniono przetarg :Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych z dn. 13-08-2018 Przetargi 13.08.2018 14:21 Michał Sowa
13 Dodano przetarg :Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstantynie z dn. 13-08-2018 Przetargi 13.08.2018 11:40 Zbigniew Snelewski
14 Zmieniono wiadomość: Interpelacje radnych Wiadomości 13.08.2018 8:50 Karolina Jardzioch
15 Dodano protokół : Protokoły ze wspólnych posiedzeń stałych Komisji nr. RM-WK/39/06/18 Protokoły 13.08.2018 8:46 Karolina Jardzioch
16 Zmieniono przetarg :Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów. z dn. 13-08-2018 Przetargi 13.08.2018 8:24 Zbigniew Snelewski
17 Zmieniono przetarg :Budowa chodników w miejscowości Starowa Góra z dn. 10-08-2018 Przetargi 10.08.2018 12:09 Paulina Skiba
18 Zmieniono przetarg :Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej,Tadzinie. z dn. 10-08-2018 Przetargi 10.08.2018 11:54 Paulina Skiba
19 Dodano przetarg :Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim z dn. 09-08-2018 Przetargi 09.08.2018 12:48 Zbigniew Snelewski
20 Zmieniono przetarg :Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) – budowa boiska do koszykówki z dn. 09-08-2018 Przetargi 09.08.2018 7:57 Paulina Skiba
21 Zmieniono przetarg :Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) – budowa miasteczka ruchu drogowego z dn. 09-08-2018 Przetargi 09.08.2018 7:56 Paulina Skiba
22 Zmieniono wiadomość: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wiadomości 08.08.2018 10:24 Michał Sowa
23 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn. 10.08.2018 r. o godz. 11.30 (piątek) z dn. 08-08-2018 Ogłoszenia 08.08.2018 8:50 Karolina Jardzioch
24 Zmieniono ogłoszenie: LVII sesja RM odbędzie się w dn. 10.08.2018 r. (piątek) o godz. 10.00 z dn. 07-08-2018 Ogłoszenia 07.08.2018 16:39 Karolina Jardzioch
25 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na LVII sesję z dn. 07-08-2018 Ogłoszenia 07.08.2018 16:33 Karolina Jardzioch

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 402  prawy

Do druku Początek strony