Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Zapytanie ofertowe na „Wykonanie materiałów promocyjnych gminy Rzgów” z dn. 18-02-2019 Przetargi 18.02.2019 14:14 Rafał Woźniak
2 Zmieniono wiadomość: Budżet 2018 Wiadomości 18.02.2019 7:52 Rafał Woźniak
3 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 19.02.2019 r. (wtorek) z dn. 15-02-2019 Ogłoszenia 15.02.2019 15:28 Dorota Szafrańska
4 Dodano ogłoszenie: Zebrania Wiejskie w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2019-2023 z dn. 15-02-2019 Ogłoszenia 15.02.2019 15:22 Dorota Szafrańska
5 Dodano ogłoszenie: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z dn. 15-02-2019 Ogłoszenia 15.02.2019 14:52 Justyna Pierzyńska
6 Dodano ogłoszenie: V sesja Rady Miejskiej w Rzgowie odbędzie się w dn. 27.02.2019 r. (środa) o godz. 11:00 z dn. 15-02-2019 Ogłoszenia 15.02.2019 14:50 Dorota Szafrańska
7 Dodano ogłoszenie: Wspólne posiedzenie Komisji Stałych, Komisji Rewizyjnej i i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dn. 25.02.2019 r. o godz. 11.00 (poniedziałek) z dn. 15-02-2019 Ogłoszenia 15.02.2019 14:46 Dorota Szafrańska
8 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dn. 19.02.2019 r. (wtorek) godz. 11.00 z dn. 15-02-2019 Ogłoszenia 15.02.2019 14:42 Dorota Szafrańska
9 Zmieniono ogłoszenie: Dofinansowanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z dn. 15-02-2019 Ogłoszenia 15.02.2019 13:49 Magdalena Górska
10 Zmieniono ogłoszenie: OCHRONA POWIETRZA z dn. 15-02-2019 Ogłoszenia 15.02.2019 12:07 Magdalena Górska
11 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:36 Justyna Pierzyńska
12 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:35 Justyna Pierzyńska
13 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:34 Justyna Pierzyńska
14 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:33 Justyna Pierzyńska
15 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:32 Justyna Pierzyńska
16 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:31 Justyna Pierzyńska
17 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:30 Justyna Pierzyńska
18 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:29 Justyna Pierzyńska
19 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:28 Justyna Pierzyńska
20 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:27 Justyna Pierzyńska
21 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:26 Justyna Pierzyńska
22 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:25 Justyna Pierzyńska
23 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:25 Justyna Pierzyńska
24 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:24 Justyna Pierzyńska
25 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, z dn. 14-02-2019 Ogłoszenia 14.02.2019 18:23 Justyna Pierzyńska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 438  prawy

Do druku Początek strony