Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) z dn. 07-12-2019 Ogłoszenia 07.12.2019 7:24 Dorota Szafrańska
2 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 318/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Rzgów na 2020 rok z dn. 06-12-2019 Ogłoszenia 06.12.2019 12:03 Rafał Woźniak
3 Zmieniono wiadomość: Referaty i samodzielne stanowiska Wiadomości 06.12.2019 11:42 Michał Sowa
4 Zmieniono ogłoszenie: Najbliższe posiedzenie Rady Społecznej GPZ w Rzgowie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pok. 37 z dn. 06-12-2019 Ogłoszenia 06.12.2019 9:49 Joanna Krawczyk
5 Dodano ogłoszenie: Najbliższe posiedzenie Rady Społecznej GPZ w Rzgowie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pok. 37 z dn. 06-12-2019 Ogłoszenia 06.12.2019 9:48 Joanna Krawczyk
6 Dodano przetarg :Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie z dn. 05-12-2019 Przetargi 05.12.2019 9:44 Paulina Skiba
7 Zmieniono przetarg :Zapytanie ofertowe- Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul.Szkolna 5 z dn. 04-12-2019 Przetargi 04.12.2019 9:30 Mateusz Szczepaniak
8 Dodano przetarg :Budowa chodnika w Czyżeminku z dn. 04-12-2019 Przetargi 04.12.2019 8:29 Paulina Skiba
9 Dodano przetarg :Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap z dn. 04-12-2019 Przetargi 04.12.2019 8:23 Paulina Skiba
10 Zmieniono wiadomość: Przedszkola Wiadomości 03.12.2019 19:06 Michał Sowa
11 Dodano protokół : Protokoły Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji nr. RM-KSWiP/10/11/19 Protokoły 03.12.2019 16:45 Dorota Szafrańska
12 Dodano ogłoszenie: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZGÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020 z dn. 03-12-2019 Ogłoszenia 03.12.2019 14:43 Joanna Krawczyk
13 Zmieniono ogłoszenie: Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. z dn. 03-12-2019 Ogłoszenia 03.12.2019 14:24 Joanna Krawczyk
14 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2019 z dn. 27-11-2019 Uchwały 03.12.2019 13:54 Dorota Szafrańska
15 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2019 z dn. 27-11-2019 Uchwały 03.12.2019 13:54 Dorota Szafrańska
16 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2019 z dn. 27-11-2019 Uchwały 03.12.2019 13:53 Dorota Szafrańska
17 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2019 z dn. 27-11-2019 Uchwały 03.12.2019 13:52 Dorota Szafrańska
18 Zmieniono przetarg :Zaproszenie do składania ofert cenowych na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Rzgowie w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” z dn. 03-12-2019 Przetargi 03.12.2019 13:39 Michał Sowa
19 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 03.12.2019 12:32 Michał Sowa
20 Dodano przetarg :Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” z dn. 03-12-2019 Przetargi 03.12.2019 12:25 Małgorzata Rózga
21 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 03.12.2019 12:14 Michał Sowa
22 Zmieniono wiadomość: Dane informacyjne Wiadomości 03.12.2019 12:12 Michał Sowa
23 Dodano wiadomość: Żłobek Gminny w Guzewie Wiadomości 03.12.2019 10:56 Michał Sowa
24 Dodano pozycję menu: Żłobek Gminny w Guzewie Menu 03.12.2019 10:40 Redakcja BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie
25 Dodano pozycję menu: Żłobki Gminne Menu 03.12.2019 10:38 Redakcja BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 482  prawy

Do druku Początek strony