Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 19-04-2019 Ogłoszenia 19.04.2019 11:50 Justyna Pierzyńska
2 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 19-04-2019 Ogłoszenia 19.04.2019 11:50 Justyna Pierzyńska
3 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 19-04-2019 Ogłoszenia 19.04.2019 11:49 Justyna Pierzyńska
4 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 19-04-2019 Ogłoszenia 19.04.2019 11:49 Justyna Pierzyńska
5 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 19-04-2019 Ogłoszenia 19.04.2019 11:43 Justyna Pierzyńska
6 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 19-04-2019 Ogłoszenia 19.04.2019 11:42 Justyna Pierzyńska
7 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 19-04-2019 Ogłoszenia 19.04.2019 11:41 Justyna Pierzyńska
8 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dn. 19-04-2019 Ogłoszenia 19.04.2019 11:39 Justyna Pierzyńska
9 Zmieniono wiadomość: Zagospodarowanie przestrzenne Wiadomości 19.04.2019 7:44 Justyna Pierzyńska
10 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 18-04-2019 Ogłoszenia 18.04.2019 12:39 Mateusz Szczepaniak
11 Zmieniono ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 23.04.2019 r. (wtorek) z dn. 17-04-2019 Ogłoszenia 17.04.2019 16:26 Dorota Szafrańska
12 Zmieniono przetarg :Budowa świetlicy w Starej Gadce z dn. 17-04-2019 Przetargi 17.04.2019 12:52 Paulina Skiba
13 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie z dn. 17-04-2019 Ogłoszenia 17.04.2019 9:44 Dorota Szafrańska
14 Zmieniono ogłoszenie: ODPADY KOMUNALNE z dn. 17-04-2019 Ogłoszenia 17.04.2019 9:32 Mateusz Szczepaniak
15 Zmieniono wiadomość: Budżet 2019 Wiadomości 17.04.2019 7:15 Michał Sowa
16 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie z dn. 16-04-2019 Ogłoszenia 16.04.2019 16:43 Dorota Szafrańska
17 Zmieniono ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 23.04.2019 r. (wtorek) z dn. 16-04-2019 Ogłoszenia 16.04.2019 16:34 Dorota Szafrańska
18 Dodano ogłoszenie: Dyżur radnych w dniu 23.04.2019 r. (wtorek) z dn. 16-04-2019 Ogłoszenia 16.04.2019 16:33 Dorota Szafrańska
19 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie z dn. 16-04-2019 Ogłoszenia 16.04.2019 16:31 Dorota Szafrańska
20 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie z dn. 16-04-2019 Ogłoszenia 16.04.2019 13:33 Dorota Szafrańska
21 Zmieniono przetarg :Budowa chodnika na ul. Szczytowej w Starowej Górze z dn. 16-04-2019 Przetargi 16.04.2019 13:27 Paulina Skiba
22 Zmieniono przetarg :Budowa chodnika na ul. Szczytowej w Starowej Górze z dn. 16-04-2019 Przetargi 16.04.2019 13:26 Paulina Skiba
23 Dodano ogłoszenie: VIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie odbędzie się w dn. 24.04.2019 r. (środa) o godz. 11:00 z dn. 16-04-2019 Ogłoszenia 16.04.2019 13:11 Dorota Szafrańska
24 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie z dn. 16-04-2019 Ogłoszenia 16.04.2019 13:09 Dorota Szafrańska
25 Zmieniono ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dn. 17.04.2019 r. (środa) godz. 10.30 z dn. 16-04-2019 Ogłoszenia 16.04.2019 12:14 Dorota Szafrańska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 449  prawy

Do druku Początek strony