Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:33 Paweł Gajda
2 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 205/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy R z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:28 Paweł Gajda
3 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 166/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rz z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:27 Paweł Gajda
4 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 162/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:26 Paweł Gajda
5 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 137/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pro z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:25 Paweł Gajda
6 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 131/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gmin z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:24 Paweł Gajda
7 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 118/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy R z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:23 Paweł Gajda
8 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 116/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pr z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:22 Paweł Gajda
9 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 102/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rz z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:21 Paweł Gajda
10 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rz z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 16:19 Paweł Gajda
11 Zmieniono ogłoszenie: Projekty uchwał na XL sesję Rady w dn. 30.08.2017 r. z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 14:14 Karolina Jardzioch
12 Dodano ogłoszenie: Projekty uchwał na XL sesję Rady w dn. 30.08.2017 r. z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 10:43 Karolina Jardzioch
13 Dodano ogłoszenie: Wspólne posiedzenie Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dn. 23.08.2017 r. o godz. 11 z dn. 16-08-2017 Ogłoszenia 16.08.2017 10:38 Karolina Jardzioch
14 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2017 z dn. 08-08-2017 Uchwały 16.08.2017 10:37 Karolina Jardzioch
15 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2017 z dn. 08-08-2017 Uchwały 16.08.2017 10:36 Karolina Jardzioch
16 Dodano uchwałę :Uchwały Rady 2017 z dn. 08-08-2017 Uchwały 16.08.2017 10:35 Karolina Jardzioch
17 Zmieniono przetarg :Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów z dn. 16-08-2017 Przetargi 16.08.2017 9:00 Paulina Skiba
18 Dodano ogłoszenie: Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna” z dn. 12-08-2017 Ogłoszenia 12.08.2017 9:30 Michał Sowa
19 Zmieniono przetarg :Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Gminy Rzgów z dn. 11-08-2017 Przetargi 11.08.2017 13:15 Magdalena Górska
20 Zmieniono przetarg :Budowa wodociągów w ul. Krajobrazowej, Plenerowej i Widokowej w Konstantynie, z dn. 11-08-2017 Przetargi 11.08.2017 10:17 Paulina Skiba
21 Zmieniono wiadomość: Referaty i samodzielne stanowiska Wiadomości 10.08.2017 11:37 Michał Sowa
22 Zmieniono wiadomość: Radni Wiadomości 09.08.2017 11:17 Karolina Jardzioch
23 Zmieniono wiadomość: Radni Wiadomości 09.08.2017 11:15 Karolina Jardzioch
24 Zmieniono wiadomość: Interpelacje radnych Wiadomości 09.08.2017 10:01 Karolina Jardzioch
25 Dodano przetarg :Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej Rzgowie d z dn. 08-08-2017 Przetargi 08.08.2017 19:23 Michał Sowa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 360  prawy

Do druku Początek strony