WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA / TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW / OZE

Mieszkańcy gminy Rzgów mogą ubiegać się o dotacje w Wojewódzkim Funduszu Ocgrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY DORADCÓW ENERGETYCZNYCH?

  1. osoby fizyczne

  2. przedsiębiorstwa

  3. wspólnoty mieszkaniowe

 

NA JAKIE ZADANIA MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

  1. termomodernizacja budynków (np. docieplenie ścian, docieplenie dachu/stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych oraz garażowych)

  2. wymiana źródeł ciepła (zakup i montaż urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła, wykonanie lub modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.)

  3. instalacja odnawialnych źródeł energii ( wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych itp.)

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Dotacja w ramach Programy wynosi do 40%

- Dodatkowo można uzyskać 10% kosztów w przypadku wymiany źródła ciepła przy jednoczesnej likwidacji kotła opalanego węglem oraz jego pochodnymi m.in.ekogroszkiem

- Dodatkowo można uzyskać 10% kosztów w przypadku wymiany źródła ciepła na urządzenia grzewcze, oparte o odnawialne paliwo takie jak pompy ciepła czy kotły na biomasę

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

30.09.2018r – szczegółowe informacje dot. składania wniosków można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Dubois 118

 

DO KOGO MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC? - BEZPŁATNY PUNKT KOSULTACYJNY

Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie korzystać z profesjonalnej pomocy doradców energetycznych, którzy pomogą Ci dobrać właściwe rozwiązania dla Twoich potrzeb.

 

DORADCY ENERGETYCZNI W WFOŚiGW W ŁODZI

Anna Sicińska

(42) 663-41-44

Michał Ochota

(42) 663-41-41

Magdalena Jankowska-Kostrzewa

(42) 663-41-42

Grzegorz Leszczyk

(42) 663-41-43

doradztwo@wfosigw.lodz.pl

 
Od 1 maja 2018r. w województwie łódzkim wchodzą wymogi jakie muszą spełniać instalacje, w których spalane są paliwa stałe

np. piece, kotły c.o., kominki.

Obowiązujące w tym zakresie przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r "w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe"

(Dz.U.2017.1690)

-Uchwała Sejmiku Wojeództwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017r "w sprawie wprowadzenia na obszarze

województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw" (Dz. URZ. WOJ.

ŁÓDZ. 2017.4549)


Tzw. "Uchwała antysmogowa" dla województwa łódzkiego zakłada:

-objęcie regulacjami instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez zakaz stosowania paliw najgorszej

jakości, dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających normy

-wskazanie sposobu w jaki mieszkańcy będa mogli potwierdzić, że eksploatują instalację zgodną z wprowadzonymi

regulacjami

-określenie okresów przejściowych umożliwiających mieszkańcom dostosowanie się do nowych regulacji.Zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia

2018r muszą posiadać Certyfikat "klasy 5" oraz Certyfikat "Ekoprojektu".


Nie będzie można spalać paliw najgorszej jakości:

- w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie

mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%

-węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla

-mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

-zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%Kotły pozaklasowe tzw "kopciuchy", których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r - określono czas wymiany do

1 stycznia 2023r.

Kotły klasy 3 lub 4 - czas wymiany do 1 stycznia 2027r

Kominki- czas wymiany do 1 stycznia 2025r


Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pos adresem

www.powietrze.lodzkie.pl


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Magdalena Górska dnia 30.04.2018
Opublikowana przez Magdalena Górska dnia 30.04.2018 14:06. Wygasa 19.01.2038 00:00. Odsłon 2211
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony