Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą PGN jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.


PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów:

-zmniejszenie emisji CO2

-zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych

-zmniejszenie zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej

-poprawa jakości powietrza

 

Opracowanie planu pozwoli gminie pozyskać fundusze unijne na działania takie jak:

-termomodernizacja budynków

-wdrożenie odnawialnych źródeł energii

-działania z zakresu modernizacji transportu publicznego

 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RZGÓW

 
Wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi przyznał dotację na dofinansowanie zadania Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów"

całkowity koszt zadania 14 760,00zł brutto
wysokość dofinansowania 50% - 7380,00zł brutto


www.zainwestujwekologie.pl


powrót...
Załączniki:
PGN
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Magdalena Górska dnia 07.08.2017
Opublikowana przez Magdalena Górska dnia 03.10.2018 08:44. Wygasa 19.01.2038 00:00. Odsłon 2176
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony