Nieruchomości

Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Burmistrz Rzgowa informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 z późn.zm.) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 13.06.2018

aktualne... Początek strony