Uchwały Rady 2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: I/1/2018, Z dnia: 21.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
I_1_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: I/2/2018, Z dnia: 21.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
I_2_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: I/3/2018, Z dnia: 21.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
I_3_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: II/4/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
Załączniki:
II_4_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/5/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6879 z dn. 19.12.2018 r.
Załączniki:
II_5_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 20.12.2018 , wersja 3
Numer: II/6/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Załączniki:
II_6_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/7/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
II_7_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_8_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/9/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_9_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/10/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie oraz jej przewodniczącego
Załączniki:
II_10_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/11/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rzgowie oraz jej przewodniczącego
Załączniki:
II_11_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/12/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_12_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/13/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_13_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/14/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_14_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/15/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_15_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/16/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_16_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: II/17/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu| i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
II_17_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: III/18/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 96 z dn. 09.01.2019 r.
Załączniki:
III_18_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: III/19/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Rzgowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 97 z dn. 09.01.2019 r.
Załączniki:
III_19_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: III/20/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
III_20_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez bip redaktor dnia 17.01.2019 , wersja 2
Numer: III/21/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
III_21_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 22.01.2019 , wersja 1
Numer: III/22/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 98 z dn. 09.01.2019 r.
Załączniki:
III_22_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 18.01.2019 , wersja 3
Numer: III/23/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
III_23_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/24/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/392/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
III_24_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: III/25/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
III_25_2018.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.12.2018 , wersja 1
 1 2 
Początek strony