Uchwały Rady 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIII/241/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1447 z dn. 22.03.2017 r.
Załączniki:
xxxiii_241_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.03.2017 , wersja 2
Numer: XXXIII/242/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1449 z dn. 22.03.2017 r.
Załączniki:
xxxiii_242_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 23.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/244/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Rzgów
Opublikowano w dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1449 z dn. 22.03.2017 r.
Załączniki:
xxxiii_244_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 23.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/249/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Czyżeminku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1450 z dn. 22.03.2017 r.
Załączniki:
xxxiii_249_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 23.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/248/2017, Z dnia: 01.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Redaktora Naczelnego oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina”
Załączniki:
xxxiii_248_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.01.2018 , wersja 2
Numer: XXXII/239/2017, Z dnia: 22.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1069 z dn. 01.03.2017 r.
Załączniki:
xxxii_239_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/240/2017, Z dnia: 22.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1070 z dn, 01.03.2017 r.
Załączniki:
xxxii_240_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.03.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.03.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/228/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2017
Załączniki:
xxxi_228_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/229/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
Załączniki:
xxxi_229_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/231/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2017 roku
Załączniki:
xxxi_231_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/232/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 94/2 obrębu Guzew-Babichy
Załączniki:
xxxi_232_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/233/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 96/2 obrębu Guzew-Babichy
Załączniki:
xxxi_233_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/234/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2016 r.
Załączniki:
xxxi_234_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/235/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej
Załączniki:
xxxi_235_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/237/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do Międzynarodowego Stowarzyszenia "Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia"
Załączniki:
xxxi_237_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/238/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
xxxi_238_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/230/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1005 z dn. 22.02.2017 r.
Załączniki:
xxxi_230_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 22.02.2017 , wersja 2
Numer: XXXI/236/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/68/86
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1006 z dn. 22.02.2017 r.
Załączniki:
xxxi_236_17.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 22.02.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 22.02.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony