Uchwały Rady 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIII/340/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
Załączniki:
XLIII_340_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/341/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XLIII_341_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/342/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
XLIII_342_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/343/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XLIII_343_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/346/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLIII_346_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/347/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLIII_347_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/349/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 232/7 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
XLIII_349_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/350/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 233/2 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
XLIII_350_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/351/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały Nr XXXIII/247/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu redakcji czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina”
Załączniki:
XLIII_351_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/352/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XLIII_352_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/353/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina” oraz zmiany uchwały Nr XXXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 1 marca 2017 r.
Załączniki:
XLIII_353_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.12.2017 , wersja 1
Numer: XLII/322/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Rzgowie
Załączniki:
XLII_322_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/323/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
Załączniki:
XLII_323_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/324/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie
Załączniki:
XLII_324_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/325/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XLII_325_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/327/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XLII_327_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/330/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów dla działek nr 682/1, 682/2
Załączniki:
XLII_330_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/331/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Czyżeminek dla działek nr 122/14, 125, 126/5, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2 oraz części działki nr 139 położonych w gminie Rzgów
Załączniki:
XLII_331_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/332/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXVI/266/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowicka, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/333/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXVI/267/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Edukacyjnej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
Załączniki:
XLII_333_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/334/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą
Załączniki:
XLII_334_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/335/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Załączniki:
XLII_335_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/336/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XLII_336_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/337/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XLII_337_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLII/338/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Prawda
Załączniki:
XLII_338_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.10.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony