Uchwały Rady 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLI/317/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
XLI_317_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLI/316/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XLI_316_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017 , wersja 2
Numer: XLI/318/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XLI_318_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLI/320/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XLI_320_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLI/321/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Załączniki:
XLI_321_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLI/319/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Górnej
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4306 z dn. 18.10.2017 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 18.10.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 18.10.2017 , wersja 1
Numer: XL/308/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XL_308_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/309/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
XL_309_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/310/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XL_310_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/311/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy w 2017 r.
Załączniki:
XL_311_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/314/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/312/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Rzgów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Opublikowano w dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3976 z dn. 20.09.2017 r.
Załączniki:
XL_312_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/313/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2017-2032”
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3977 z dn. 20.09.2017 r.
Załączniki:
XL_313_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/315/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3978 z dn. 20.09.2017 r.
Załączniki:
XL_315_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/305/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XXXIX_305_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/306/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
XXXIX_306_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/307/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XXXIX_307_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/290/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów
Załączniki:
XXXVIII_290_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/291/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
Załączniki:
XXXVIII_291_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/293/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XXXVIII_293_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/294/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
XXXVIII_294_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/295/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
XXXVIII_295_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/298/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie oraz podjęcia decyzji o przejęciu należności i zobowiązań jednostki w związku z zakończeniem działalności Gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Załączniki:
XXXVIII_298_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/300/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat
Załączniki:
XXXVIII_300_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/302/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XXXVIII_302_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony