Wykonanie chodnika – ul. Kamienna, Literacka w Rzgowie. (wygasły...)

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, specyfikacja techniczna, projekt i przedmiary załączone są poniżej.Załączniki:
04.07.16r wyniki przetargu, zestawienie ofert, odrzucenia
ogłoszenie z portalu UZP
KD opis
BIOZ
projekt budowlany
rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4
rys. 5
rys. 6
rys. 7
projekt zagospodarowania terenu cz. 1
projekt zagospodarowania terenu cz. 2
KD rys.1
KD rys2
KD rys 3
K D rys 4
KD rys 5
przedmiar - odwodnienie
przedmiar - chodnik
SIWZ
spec. techniczna chodnika Kamienna, Literacka
wzór umowy
załączniki
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 03.06.2016
Opublikowana przez Paulina Skiba dnia 04.07.2016. Wygasa 31.12.2016. Odsłon 10477, Wersja 3