Działalność gospodarcza

  INFORMACJA

Określenie sprawy do załatwienia  w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

Przyjmowanie wniosków o :

 • - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • - zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • - wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
 • - wpis do ewidencji informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (zawiadomienie ozaprzestaniu działalności gospodarczej)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek złożony na urzędowym formularzu EDG-1  (wraz z ewentualnymi załącznikami)
 2. Dowód osobisty do wglądu.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 50, poz. 399)

Opłaty

Wnioski o :

 • - wpis do ewidencji działalnosci gospoidarczej,
 • - zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • - wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • - wpis do ewidencji informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej nie podlegają opłacie (art. 7 a ust.3 ; art. 7ba ust 7 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

Sprawę prowadzi:

Stanowisko d/s Ewidencji działalności gospodarczej

Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-Lecia 22
95-030 Rzgów
tel.  (42) 214-12-10; (42) 214-14-84;

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna :  art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 200 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi, ul. Piotrkowska 86

Podstawa prawna : art.127 § 2 oraz art.17 pkt 1  Kodeksu postępowania administracyjnego.

Inne informacje

Jednolity wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej - formularz elektroniczny - http://www.epuap.gov.pl/

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 23.02.2010
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 23.02.2010. Odsłon 2101, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony