Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
OBWIESZCZENIE Burmistrza Rzgowa z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Burmistrz Rzgowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Se
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2019 Utworzono: 26.08.2019
POSTANOWIENIE Nr 334/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
POSTANOWIENIE Nr 334/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 16 sierpnia 2019 r.  zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybo
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2019 Utworzono: 17.08.2019
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2019 Utworzono: 16.08.2019
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczyp
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wybo
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2019 Utworzono: 14.08.2019
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczący przedłożenia propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospraw
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczący przedłożenia propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepeł
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździ
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździ
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019

archiwum... Początek strony