ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Wymagane dokumenty:
Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w przypadku osób dokonujących tej czynności osobiście)

Potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt dokonane przez właściciela
Wypełniony formularz - zgłoszenie pobytu stałego.

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:

Ewidencji ludności pok 32 - Elżbieta Olszańska
Tel: 42 214 11 30

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie pobytu stałego.
Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymają potwierdzenie zameldowania.
Uwagi:

Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu oraz osoby meldującej się. W przypadku osób nieletnich -opiekuna ustawowego.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 657, zm. z 2017 r. poz. 2286).

 

UWAGA

ZAMELDOWANIE Z JEDNOCZESNYM WYMELDOWANIEM


     Urząd Miejski w Rzgowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
W Urzędzie w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz "

     Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego trwającego ponad 3 miesiące" a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie.
Powyższa zmiana ułatwia Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się pomiędzy Urzędami.

     Zachęcamy do korzystania z tej nowej i uproszczonej formy czynności meldunkowej.


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Elżbieta Olszańska dnia 07.03.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 07.03.2018 10:45. Wygasa 03.07.2022 00:00. Odsłon 2204
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony