ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Wymagane dokumenty:
Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
Książeczka wojskowa (osoby podlegające obowiązku wojskowemu)
Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego
Potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt dokonane przez właściciela
Wypełniony formularz - zgłoszenie pobytu stałego.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Ewidencji ludności pok 31 - Elżbieta Olszańska
Tel: 42 214 11 30

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie pobytu stałego.
Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymają potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Uwagi:
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993)
powrót...
Załączniki:
Wniosek
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Elżbieta Olszańska dnia 12.06.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.06.2012 00:00. Wygasa 03.07.2022 00:00. Odsłon 2188
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony