ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
3. Wypełniony formularz - zgłoszenie pobytu czasowego

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów
Ewidencja Ludności pok 32 - Elżbieta Olszańska
Tel: 42 214 11b 30

Termin i sposób załatwiania sprawy:
-bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie pobytu czasowego
-osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymają potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Uwagi:
-Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu oraz osoby meldowanej
-W zastępstwie osób nieletnich czynności zgłoszenia danych może dokonać opiekun ustawowy .

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 657, zm. z 2017 r. poz. 2286).

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Elżbieta Olszańska dnia 07.03.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 07.03.2018 10:42. Wygasa 03.07.2022 00:00. Odsłon 2174
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony