WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Wypełniony formularz - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Opłaty

Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Ewidencji ludności pok 31 - Elżbieta Olszańska
Tel: 42 214 11 30

Termin i sposób załatwiania sprawy:
-bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
-osoby dopełniające obowiązku wymeldowania otrzymują zaświadczenie stwierdzające dopełnienie tego obowiązku
-czynności związanie z wymeldowaniem dokonuje się osobiście

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993).

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Elżbieta Olszańska dnia 12.06.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.06.2012 00:00. Wygasa 03.07.2022 00:00. Odsłon 2188
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony