Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe-Przeprowadzenie prac zabezpieczjących przy pomniku na cmentarzu wojennym w Starej Gadce, ul. Czartoryskiego
Zapytanie ofertowe-Przeprowadzenie prac zabezpieczjących przy pomniku na cmentarzu wojennym w Starej Gadce, ul. Czartoryskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2019 Utworzono: 12.09.2019
Dostawa oraz montaż altany w Kalinie i zakup wyposażenia
Dostawa oraz montaż altany w Kalinie i zakup wyposażenia
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2019 Utworzono: 06.09.2019
Budowa placu zabaw na potrzeby budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8
Budowa placu zabaw na potrzeby budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2019 Utworzono: 16.09.2019
„Naprawa interwencyjna koryta rowu odwadniającego w pobliżu mostu przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie ”.
„Naprawa interwencyjna koryta rowu odwadniającego w pobliżu mostu przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie ”.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2019 Utworzono: 12.09.2019
Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91
Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2019 Utworzono: 05.09.2019
Zapytanie ofertowe- Wycinka uschniętych, przycinkę pielegnacyjną korony drzew, uprzątnięcie konarów i gałęzi drzew rosnących od strony płd cmentarza wojennego w Starej Gadce
Zapytanie ofertowe- Wycinka uschniętych, przycinkę pielegnacyjną korony drzew, uprzątnięcie konarów i gałęzi drzew rosnących od strony płd cmentarza wojennego w Starej Gadce
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2019 Utworzono: 28.08.2019
Postępowanie na przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach
Postępowanie na przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2019 Utworzono: 03.09.2019
Zapytanie ofertowe „Montaż 4 szt kamer monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu drogi woj. 714/ ul. Łódzka w Rzgowie”
Montaż 4 szt kamer monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu drogi woj. 714/ ul. Łódzka w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2019 Utworzono: 26.08.2019
Wyposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
Wyposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 30.07.2019
Burmistrz Rzgowa prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2019 r. kontroli wewnętrznej w jednostkach
Burmistrz Rzgowa prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2019 r. kontroli wewnętrznej w jednostkach
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019
Doposażenie i modernizacja oświetlenia remizy OSP w Kalinku
Doposażenie i modernizacja oświetlenia remizy OSP w Kalinku
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2019 Utworzono: 26.07.2019
Wyposażeniu pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
Wyposażeniu pomieszczeń kuchni i zmywalni w budynku żłobka i przedszkola w Guzewie przy ul. Edukacyjnej
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2019 Utworzono: 10.07.2019
Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie
Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 18.06.2019
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów w urządzenia siłowni zewnętrznej
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów w urządzenia siłowni zewnętrznej
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
„Utwardzenie kostką brukową terenu wokół boiska w Grodzisku”
„Utwardzenie kostką brukową terenu wokół boiska w Grodzisku”
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2019 Utworzono: 29.03.2019
Wykonywanie przeglądów systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach Gminy Rzgów
Wykonywanie przeglądów systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2019 Utworzono: 28.03.2019
Zapytanie ofertowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpiecz
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Wycinka drzew z terenu pasa drogowego dróg powiatowych oraz gminnych
Wycinka drzew z terenu pasa drogowego dróg powiatowych oraz gminnych
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2019 Utworzono: 31.01.2019
Zaproszenie do składnia ofert w zakresie usług związanych z drukowaniem miesięcznika Rady Miejskiej w Rzgowie „Rzgów-Nasza Gmina”
Zaproszenie do składnia ofert w zakresie usług związanych z drukowaniem miesięcznika Rady Miejskiej w Rzgowie „Rzgów-Nasza Gmina”
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Prace remontowe sali w świetlicy w Starowej Górze
Prace remontowe sali świetlicy w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2019 Utworzono: 08.01.2019

archiwum... Początek strony