Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem "PPF", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej - załącznik nr 1 do rozporządzenia

2) wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem "PPPr", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Powyższe wzory formularzy dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów, pokój 23.


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Katarzyna Berczak-Lato dnia 12.10.2015
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 15.10.2015 16:04. Wygasa 02.11.2025 00:00. Odsłon 1527
Początek strony