Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, ze środkó
Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań  publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2017 Utworzono: 21.12.2017
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 k
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podm
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2017 Utworzono: 16.03.2017

archiwum... Początek strony