Organizacje pozarządowe

Zaproszenie do składania propozycji do projektu Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Zaproszenie do składania propozycji do projektu Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2018 Utworzono: 10.10.2018
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi - rok 2017
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, ze środkó
Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań  publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2017 Utworzono: 21.12.2017
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 k
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017

archiwum... Początek strony