Organizacje pozarządowe

Zaproszenie do składania propozycji do projektu Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Zaproszenie do składania propozycji do projektu Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2019 Utworzono: 02.09.2019
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 28.11.2018
Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 08.11.2018

archiwum... Początek strony