Organizacje pozarządowe

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2019 Utworzono: 11.02.2019
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 28.11.2018
Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 08.11.2018

archiwum... Początek strony