Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała Nr LXI/486/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Joanna Krawczyk dnia 28.11.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 28.11.2018 09:51. Wygasa 31.12.2019 00:00. Odsłon 2981
Początek strony