Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2019

Rzgów, dnia 27.09.2019 r.

 

 

W dniu 20.09.2019 roku do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Gminny Klub Piłkarski Husaria Gealan Rzgów.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej;

- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy. 


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Joanna Krawczyk dnia 27.09.2019
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 27.09.2019 11:42. Wygasa 31.12.2019 00:00. Odsłon 2977
Początek strony