Uchwały Rady 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVI/424/2014, Z dnia: 04.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów

Załączniki:
xlvi_424_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014 , wersja 1
Numer: XLVI/425/2014, Z dnia: 04.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy w budynku świetlicowym we wsi Grodzisko nr 47a na czas oznaczony

Załączniki:
xlvi_425_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014 , wersja 1
Numer: XLVI/426/2014, Z dnia: 04.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014 , wersja 1
Numer: XLVI/427/2014, Z dnia: 04.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 199/1 i 200/1 położonych w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xlvi_427_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014 , wersja 1
Numer: XLVI/422/2014, Z dnia: 04.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie prowadzonym przez Gminę Rzgów

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 2602 z dnia 04.07.2014 r.

Załączniki:
xlvi_422_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.07.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.07.2014 , wersja 1
Numer: XLV/419/2014, Z dnia: 29.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic Grodziska-Południowa-Gliniana i części wsi Grodzisko

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łodz. z 2014 r. poz. 2424 z dn. 12.06.2014 r.

Częściowo stwierdzono nieważność uchwały Rozstrzygnięciem Nadzorczym. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2014 , wersja 1
Numer: XLV/409/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014 , wersja 1
Numer: XLV/412/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
xlv_412_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014 , wersja 1
Numer: XLV/413/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów”
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014 , wersja 1
Numer: XLV/414/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie udziału w nieruchomości i urządzeń grzewczych kotłowni wraz z infrastrukturą w działce nr 586/12 w Rzgowie stanowiących własność Gminy Rzgów
Załączniki:
xlv_414_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014 , wersja 1
Numer: XLV/415/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
xlv_415_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014 , wersja 1
Numer: XLV/416/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego działki nr 2142 położonej w mieście Rzgów
Załączniki:
xlv_416_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014 , wersja 1
Numer: XLV/418/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic Grodziska-Południowa-Gliniana i części wsi Grodzisko
Załączniki:
xlv_418_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.05.2014 , wersja 1
Numer: XLV/410/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie gminy Rzgów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 2098 z dn. 08.05.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.04.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 22.05.2014 , wersja 2
Numer: XLV/417/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kalinku

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 2302 z dn. 29.05.2014 r. 

Załączniki:
xlv_417_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.05.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.05.2014 , wersja 1
Numer: XLIV/408/2014, Z dnia: 08.04.2014, Zmieniana: XXV/228/2012

zmieniająca uchwałę Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1917 z dn. 23.04.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.04.2014 , wersja 2
Numer: XLIII/397/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391 położonych w obrębie geodezyjnym Kalino
Załączniki:
xliii_397_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/399/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2020
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/401/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/402/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zakupu Samochodu Lekkiego Ratownictwa Ekologicznego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach
Załączniki:
xliii_402_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/403/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2014 roku
Załączniki:
xliii_403_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/404/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 180/1 i 181/1 położonych w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin
Załączniki:
xliii_404_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/405/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 483/2 położonej w obrębie Starowa Góra
Załączniki:
xliii_405_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/406/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2014
Załączniki:
xliii_406_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/407/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Załączniki:
xliii_407_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony