Uchwały Rady 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LII/452/2014, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia dotacji celowej w 2015 r. od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na współfinansowanie zadania pn.„ Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew”

Załączniki:
lii_452_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014 , wersja 1
Numer: LII/453/2014, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Załączniki:
lii_453_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014 , wersja 1
Numer: LII/454/2014, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów

Załączniki:
lii_454_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014 , wersja 1
Numer: L/445/2014, Z dnia: 02.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLV/419/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic Grodziska- Południowa- Gliniana i części wsi Grodzisko
Załączniki:
l_445_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014 , wersja 1
Numer: L/446/2014, Z dnia: 02.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014 , wersja 1
Numer: XLIX/442/2014, Z dnia: 20.08.2014, Zmieniana: XXII/201/2012

zmieniająca uchwałę Nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na okręgi wyborcze

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 3231 z dnia 2 września 2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014 , wersja 2
Numer: XLIX/443/2014, Z dnia: 20.08.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 25.08.2014 , wersja 1
Numer: XLIX/444/2014, Z dnia: 20.08.2014, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kalinku

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 3331 z dn. 19 września 2014 r. 

Załączniki:
xlix_444_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/433/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/63, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2)
Załączniki:
xlviii_433_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/434/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/435/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 262/7 położonej w obrębie Starowa Góra

Załączniki:
xlviii_435_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/436/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 256/7 położonej w obrębie Starowa Góra

Załączniki:
xlviii_436_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/437/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 133/2 położonej w obrębie Kalino

Załączniki:
xlviii_437_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/438/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Gminy Rzgów nr 191/10 położonej w obrębie Starowa Góra
Załączniki:
xlviii_438_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/441/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”
Załączniki:
xlviii_441_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.08.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/439/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Czyżeminku

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 3218 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Załączniki:
xlviii_439_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014 , wersja 1
Numer: XLVIII/440/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rzgowie

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 3219 z dn. 29 sierpnia 2014 r. 

Załączniki:
xlviii_440_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.09.2014 , wersja 1
Numer: XLVII/428/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 25.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014 , wersja 2
Numer: XLVII/429/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 384/29 i nr 384/31 położonych w Starowej Górze
Załączniki:
xlvii_429_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: XLVII/430/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 76/1, nr 68/15 i nr 186/1 położonych w Starowej Górze
Załączniki:
xlvii_430_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: XLVII/431/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2013
Załączniki:
xlvii_431_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: XLVII/432/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
Załączniki:
xlvii_432_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: XLVI/420/2014, Z dnia: 04.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
xlvi_420_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014 , wersja 1
Numer: XLVI/421/2014, Z dnia: 04.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
xlvi_421_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014 , wersja 1
Numer: XLVI/423/2014, Z dnia: 04.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów

Załączniki:
xlvi_423_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.06.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony