Uchwały Rady 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XLII/381/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Bema - Górna - Słoneczna - Łódzka
Załączniki:
xlii_381_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/383/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Kopernika-Górna-Bema-Łódzka
Załączniki:
xlii_383_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/385/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Kopernika-Górna-Bema-Łódzka
Załączniki:
xlii_385_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/387/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/388/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia przez Gminę Rzgów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. w Rzgowie
Załączniki:
xlii_388_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/389/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzgowie obowiązków wynikających z zadań własnych gminy, w zakresie obowiązków obejmujących sprawy utrzymania dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Rzgów, utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz prowadzenia gminnego składowiska odpadów
Załączniki:
xlii_389_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/390/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2020
Załączniki:
xlii_390_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/392/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r.
Załączniki:
xlii_392_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/393/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
xlii_393_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/394/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku
Załączniki:
xlii_394_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/395/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok
Załączniki:
xlii_395_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.01.2014 , wersja 1
Numer: XLII/386/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  

w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 811 z dn. 21.02.2014 r. 

Załączniki:
xlii_386_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.02.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.02.2014 , wersja 1
Numer: XLII/382/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Bema - Górna - Słoneczna - Łódzka

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 961 z dn. 26.02.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.02.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.02.2014 , wersja 1
Numer: XLII/384/2014, Z dnia: 15.01.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Kopernika-Górna-Bema-Łódzka

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 962 z dn. 26.02.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.02.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.02.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/397/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391 położonych w obrębie geodezyjnym Kalino
Załączniki:
xliii_397_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/399/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2020
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/401/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/402/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zakupu Samochodu Lekkiego Ratownictwa Ekologicznego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach
Załączniki:
xliii_402_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/403/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2014 roku
Załączniki:
xliii_403_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/404/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 180/1 i 181/1 położonych w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin
Załączniki:
xliii_404_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/405/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 483/2 położonej w obrębie Starowa Góra
Załączniki:
xliii_405_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/406/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2014
Załączniki:
xliii_406_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/407/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Załączniki:
xliii_407_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.03.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/396/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1689 z dn. 10.04.2014 r. 

Załączniki:
xliii_396_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.04.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 10.04.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/398/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391 położonych w obrębie geodezyjnym Kalino

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1829 z dn. 16.04.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.04.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony