Sekretarz

 INFORMACJE O SEKRETARZU GMINY


Imię i nazwisko

Katarzyna Berczak-Lato

Rok urodzenia


Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia


Stanowisko od

01.05.2012  
 Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 12 10 wew.124; sekretarz@rzgow.pl

pokój nr 34  

Oświadczenia majątkowe:

2012_05


 

  

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2009 Burmistrza Rzgowa

z dnia 9 czerwca 2009 r. - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE- wyciąg

 

 " § 20.


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności :

1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

2. opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,

3. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników oraz pracowników zatrudnionych na

samodzielnych stanowiskach pracy,

4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenia spraw związanych z

    doskonaleniem kadr,

5. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał przez pracowników Urzędu,

7. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych,

8 .koordynacja i organizacja spraw związanych ze spisami

9.wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienie Burmistrza.§ 21.


Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór na następującymi referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy.

  1. Referat Ogólny,

  2. Urząd Stanu Cywilnego,

  3. Stanowisko d/s Ewidencji Ludności,

  4. Stanowisko d/s Obronnych, Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych,

  5. Stanowisko d/s Obsługi Rady Miejskiej,

  6. Stanowisko d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej."

 

 

Do zadań Sekretarza Gminy Rzgów, wynikających z powierzonych zakresem czynności zadań należy również: 

informacja w opracowaniu.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez M.Rózga dnia 30.01.2013
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 30.01.2013. Odsłon 2747, Wersja 5drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony