Odpowiedzi na pytania: Droga powiatowa nr 2909E w Kalinku - budowa drogi i chodnika. (wygasły...)

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 1.       Prosimy o jednoznaczne określenie koloru kostki na chodnikach i zjazdach. Odp. Szara 2.       Prosimy o załączenie rysunku szczegółu poszerzenia drogi. Odp. Rys. zostanie załączony po otrzymaniu go od projektanta. 3.       Czy po prawej stronie drogi na całej długości należy wykonać krawężnik zatopiony zgodnie z rys. nr 2 „Przekrój konstrukcyjny”, czy tylko pobocze z kruszywa. Odp. Pobocze z kruszywa, błąd w rysunku. 4.       Czy w przedmiarze robót w pozycji nr 14 jednostka miary nie powinien być „m3” zamiast „m”? Odp. Nie, jednostka dotyczy długości. 5.       Czy zjazdy należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2.4, czy zgodnie z rys. 2.5, lub wskazanie, które zjazdy należy wykonać w której technologii? Odp. Wycenę należy zrobić zgodnie z przedmiarem. 6.       Czy ławę betonową pod krawężniki należy wykonać zgodnie z rys. 2.2 z betonu C 12/15, czy zgodnie z zapisem w przedmiarze robót z betonu C 20/25? Odp. Jak w przedmiarze, z betonu C 20/25. 7.       Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót nie uwzględnia wykonania pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru. Odp. Pozycja zostanie dodana do poprawionego przedmiaru. 8.       Czy obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe, czy ryczałtowe ponieważ w projekcie umowy w par. 4 zapisano, że obowiązującą forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, natomiast w par. 8 wpisano, że należy wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego? 9.       Odp. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe. Zabezpieczenie w wysokości 10% dotyczy wartości oferty- błąd językowy.  


powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 31.07.2015
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 03.08.2015 11:38. Wygasa 05.08.2015 00:00. Odsłon 1389, Wersja 2
Początek strony