Budżet 2016

Budżet 2016 - informacje

Budżet na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2016

Opinie:

Informacje:

Sprawozdania:

w I kwartale 2016 roku

w II kwartale 2016 roku

Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, jak również pobierania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w II kwartale 2016 r. 

w III kwartale 2016 roku

Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, jak również pobierania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w IV kwartale 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2016 r.
Korekta do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2016 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść {ODPOW}
Informacja wytworzona przez Agnieszka Bednarczyk dnia 30.06.2017 17:06
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 30.06.2017 17:06. Odsłon 2065, Wersja 28