Zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa zmianie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z powyższym, producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wykorzystywanego do upraw oraz chowu lub hodowli bydła.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Rzgowa wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Rzgowa wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r


Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony nowy wzór wniosku.


Jednocześnie informujemy, że Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 roku określiła stawkę zwrotu ww. podatku w 2019 roku w kwocie 1,00 zł 1 litr oleju napędowego.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Stanecka dnia 16.01.2019
Opublikowana przez Justyna Pierzyńska dnia 16.01.2019 13:15. Wygasa 31.12.2019 23:59. Odsłon 1681
Wersja : 1 2 
Początek strony