Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisuDokumenty wymagane:
1. Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.

Załączniki:
1. Wypisane oryginalne druki rentowe z ZUS (ZUS Rp-9 i ZUS Rp-8) lub KRUS (KRUS SR-8 i KRUS SR-9)  bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje.
2. Dowód uiszczenia opłaty (jeśli czynność nie podlega zwolnieniu).

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku świadka emeryta lub rencisty legitymacja ZUS lub KRUS - do wglądu urzędnika.

Opłaty:
Opłata skarbowa od czynności urzędowej:
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach - od każdego podpisu -   9 złotych, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 j.t. z późn. zm),
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS-u lub KRUS-u - czynność nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 j.t. z późn. zm).

Termin załatwienia :
Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki.

Komórka załatwiająca sprawę:
Urząd Miejski w Rzgowie
pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. (42) 214 12 09,(42) 214 12 10
e-mail: rolnictwo@rzgow.pl  sekretariat@rzgow.pl
Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:
Teresa Agier
Katarzyna Rózga

Miejsce składania wniosku:
1. Sekretariat Urzędu Miejskiego
2. Pokój nr 1 (parter) Urząd Miejski

Podstawa prawna:

1) art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (Dz.U.2013.1440 j.t. z późn. zm.)


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Krzysztof Klimek dnia 16.12.2014
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 16.12.2014 00:00. Wygasa 07.01.2032 00:00. Odsłon 1681
Początek strony