Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

 SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

- informacje szczegółowe

PEŁNA NAZWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

NAZWA SKRÓCONA

 

KOD GUS

 

NIP

 

REGON

 

MIEJSCOWOŚĆ

95-030 Rzgów

ULICA

ul. Szkolna 3

TELEFON

(0-42) 214-10-12

NUMER FAX`U

 

ADRES STRONY WWW

 

ADRES STRONY BIP

http://www.bip.bibliotekarzgow.wikom.pl

LICZBA ZATRUDNIONYCH

2

NAZWA ORGANU TWORZĄCEGO

 Gmina Rzgów

AKT TWORZĄCY (NUMER, DATA, TYTUŁ AKTU)

 

AKT TWORZĄCY - TREŚĆ


STATUT JEDNOSTKI

Uchwała Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

REGULAMIN JEDNOSTKI


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 Określone w Statucie

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH JEDNOSTKI

 

INFORMACJE DODATKOWE O DZIAŁALNOŚCI

 

CZY OSOBA PRAWNA

Tak

STATUS PRAWNY LUB FORMA PRAWNA


STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU

 

TRYB DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ

 

MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - KIEROWNICY JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe -

  

IMIĘ I NAZWISKO

 mgr Anna Malinowska

NAZWA STANOWISKA

 Dyrektor

OD KIEDY PEŁNI FUNKCJĘ

1 stycznia 2013 r.

ROK URODZENIA


POZIOM WYKSZTAŁCENIA

wyższe

KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA

 

KONTAKT TELEFONICZNY

 (0-42) 214-10-12

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

 kontakt@biblioteka.rzgow.pl

ADRES STRONY WWW

 www.biblioteka-rzgow.pl

INFORMACJE DODATKOWE: 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE – 2011 2012 2013 2014 2015 2015-wyjaśnienie

 

 

Informacja wytworzona przez Michał Sowa dnia 05.12.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 05.12.2018. Odsłon 2936, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony