Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów (wygasły...)

Na podstawie Postanowienia Nr 84/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 8 maja 2019 r. informuje się, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz.15.00 w sali nr 37 Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów. Obecność Obowiązkowa! Podczas pierwszego posiedzenia planowany jest wybór Przewodniczącego i zastępcy, ustalenie grafiku i planu pracy komisji do dnia i w dniu wyborów, przekazanie materiałów szkoleniowych, ustalenie godziny rozpoczęcia pracy komisji w dniu wyborów, podanie do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji oraz szkolenie wyborcze.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) „Członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia”.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 13.05.2019
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 13.05.2019 10:12. Wygasa 03.06.2019 00:00. Odsłon 385
Początek strony