Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn. 21.05.2018 r. o godz. 10.00 (poniedziałek) (wygasły...)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dn. 21.05.2018 r. o godz. 10.00 (poniedziałek) w sali obrad Rady Miejskiej w Rzgowie
przy Pl. 500-lecia 22

                            
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2017, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
5. Wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium Burmistrza Rzgowa za 2017 rok.
6.Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
                        


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 11.05.2018
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 11.05.2018 08:45. Wygasa 22.05.2018 00:00. Odsłon 5605
Początek strony