Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

 

Joanna Zdanowicz - Kierownik MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 14.03.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Teresa Głąb - Dyrektor SP im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2016 r.

Jarosław Marianowski - Dyrektor SP im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie

oświadczenie majątkowe na dzień 05.09.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta do oświadczenia majątkowego za 2016r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 29.09.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 16.03.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 16.05.2018 r.

Mateusz Kamiński - Zastępca Burmistrza Rzgowa

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt IX oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.03.2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt VII, VIII oświadczenia majątkowego na dzień 27.03.2016 r.

Olaf Tomasz Gwardjan - p.o. Kierownika MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II,VII  oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 18 marca 2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II, VIII oświadczenia majątkowego na dzień 18.03.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 30.06.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 01.07.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 30.09.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 03.10.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 17.10.2016 r.

Olaf Tomasz Gwardjan - specjalista pracy socjalnej MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 24.10.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 25.04.2018 r.

 Agata Kijewska - Inspektor UM w Rzgowie

 oświadczenie majątkowe na dzień 17.08.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.04.2018 r.

Justyna Kinga Pierzyńska - Inspektor UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt VIII, X oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 28.02.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 28.02.2017 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Justyna Kinga Pierzyńska - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa w UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 19.02.2018 r.

oświadczenie majątkowe 26.04.2018 r.

Magdalena Anna Górska - Inspekor UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Monika Anna Łoboda - Dyrektor Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2017 r.

korekta do oświadczenie majątkowe złożonego 31.08.2017 r.

Aneta Łopyta - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 17.10.2016 r.

Aneta Łopyta - Kierownik MOPS-u w Rzgowie

 oświadczenie majątkowe na dzień 18.10.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 17.04.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 18.04.2017 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Paulina Granczka - Starszy Referent Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 15.02. 2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 25.04. 2018 r.

Iwona Skalska - Dyrektor SP im. Jana Długosza w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 12.04. 2018 r.

Anna Izabela Malinowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 30.04. 2018 r.

Elżbieta Solnica - Kierownik Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 31.12.2017 r.

oświadczenie majątkowe 02.01.2018 r.

oświadczenie majątkowe 27.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2018 r.

Maria Polakowska - Inspektor UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Anna Maria Czarnocka - Skarbnik Miasta Rzgowa

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 27.04.2018 r.

Katarzyna Berczak - Lato -  Sekretarz Gminy Rzgów

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt II oświadczenia majątkowego za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2018 r.

Mariola Mikołajczyk - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta do oświadczenia majątkowego za 2016r.

oświadczenie majątkowe 27.04.2018 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 16.05.2018 r.

Wojciech Skibiński - Dyrektor GOK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2018 r.

Wojciech Skibiński - Dyrektor GOSTiR-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Beata Jasiukiewicz - p.o. Dyrektora GZWiK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.03.2016 r.

Beata Jasiukiewicz - Dyrektor GZWiK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 21.04.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 30.04.2018 r.

Teresa Agier - Inspektor UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 23.08.2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt I, X oświadczenia majątkowego na dzień 23.08.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 20.04.2018 r.

Dorota Biesaga - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pozostałych MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Elżbieta Reczulska - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa UM w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Tomasz Drabczyński - Dyrektor SP im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 27.04.2017 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 16.05.2018 r.

Marek Dziedzic - Starszy Pracownik Socjalny MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta do oświadczenie majątkowego z  07.2017 r.

oświadczenie majątkowe 27.04.2018 r.

Radosław Bubas - p.o. Dyrektora GOSTiR-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 22.04.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2016 r.

Radosław Bubas - Dyrektor GOSTiR-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 01.03.2017 r.

korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 01.03.2017r.

oświadczenie majątkowe na dzień 25.08.2017 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 26.08.2017 r.

oświadczenie majątkowe 24.04.2018 r.

Irmina Kuzik - p.o. Dyrektora GOK-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2016 r.

Wojciech Skibiński - pełniący funkcję Burmistrza Rzgowa

oświadczenie majątkowe za 2015 r.

korekta - wyjaśnienie pkt X oświadczenia majątkowego za 2015 r.

Wojciech Skibiński - pełniący funkcję Burmistrza Rzgowa

oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2016 r.

Wojciech Skibiński - Dyrektor GOSTiR-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 28.02.2017 r.

Małgorzata Rózga - Zastępca Burmistrza Rzgowa

oświadczenie majątkowe na dzień 14.07.2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt VIII oświadczenia majątkowego na dzień 14.07.2016 r.

oświadczenie majątkowe za 2016 r.

korekta - wyjaśnienie pkt X oświadczenia majątkowego za 2016 r.

oświadczenie majątkowe 06.04.2018 r.

wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego za 2017 r.

Mateusz Kamiński - Burmistrz Rzgowa

oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2016 r.

oświadczenie majątkowe na dzień 27.04.2017 r.

oświadczenie majątkowe za 2017 r.

wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego za 2017 r.

Jolanta Bajerska - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS-u w Rzgowie

oświadczenie majątkowe na dzień 03.01.2017 r.

oświadczenie majątkowe na 06.2017 r.

oświadczenie majątkowe na 07.2017 r.

oświadczenie majątkowe 24.04.2018 r.

 Jarosław Nettik - Kierownik Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie oświadczenie majątkowe na dzień 01.05.2018 r.
Jarosław Rychlewski - p.o. Dyrektora GOK-u w Rzgowie oświadczenie majątkowe na dzień 01.07.2018 r.

 

 
Informacja wytworzona przez Magdalena Pankowska dnia 28.08.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 28.08.2018. Odsłon 5210, Wersja 74drukuj
Wersja : lewy  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81  z 84  prawy
Początek strony