Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy rekultywacji składowiska odpadów stałych dla Gminy Rzgó (wygasły...)







2004-07-01 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-12-10
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy rekultywacji składowiska odpadów stałych dla Gminy Rzgów.


Prace obejmują : Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy rekultywacji składowiska odpadów stałych dla Gminy Rzgów
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 02-08-2004 r.
do godziny 7 45 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają: Roman Charczuk i Jan Pruś ( pokój nr 14 tel. 0-42 214-12-09 )
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Nie obowiązuje wniesienie wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-08-2004 r. o godzinie 800 w pokoju nr 18.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 01-09-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 14 w Urzędzie Gminy w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 25.10.2004 r.







powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 01.07.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 01.07.2004 00:00. Wygasa 02.08.2004 00:00. Odsłon 884, Wersja 1
Początek strony