Przetarg na działki w miejscowości Kalino (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Rzgowa ,woj .łódzkie/Rzgów plac 500-0lecia 22 ,tel.042 2141210,2141353/,ogłasza przetargi nieograniczone ustne, licytacje na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność  Gminy Rzgów położonych w miejscowości Kalino

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena netto do przetargu /zł/

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1

685/2

LD1P/00026205/2

1188

53685,81

2

685/3

LD1P/000/26205/2

1188

53685,81

 

            Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

            Działki nr 685/2 i 685/3 leżą w jednostce planistycznej „JMR" dla której ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej ; przeznaczenie dopuszczalne - pod zabudowę usługową i produkcyjną  o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki.

            Na działkach brak naniesień budowlanych.

            Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

            Informuje się, że nieruchomości są wolne są wolne od obciążeń i zobowiązań.

            Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż działek geodezyjnych wyżej podanych

odbędą się dnia12 listopada 2012roku o godzinie 1000  w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

            Uczestnicy przetargów powinni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny gruntu w kasie urzędu do godz. 1400w terminie do dnia 5 listopada 2012 roku,

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

            Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 10.10.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.10.2012 00:00. Wygasa 12.11.2012 00:00. Odsłon 1245, Wersja 1
Początek strony