O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Rzgowa /Rzgów, Plac 500 lecia 22 ,tel 214-12-10,214-13-53 /ogłasza prz (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Rzgowa /Rzgów, Plac 500 lecia 22 ,tel 214-12-10,214-13-53 /ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w miejscowości Kalinko
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej


1.324/1 33707 2548 22 444 34


Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Na działce 324/1 brak naniesień budowlanych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,południowa część działki/pasmo ca 50 mb/leży na terenach zabudowy zagrodowej
i jednorodzinnej,pozostała część działki -tereny upraw rolnych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 20 mają 2009 roku o godzinie 13:20
w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu
w terminie do dnia 13 mają 2009 roku /włącznie/.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi,w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów. dn. 2009-04-20
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 20.04.2009
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 20.04.2009 00:00. Wygasa 20.05.2009 00:00. Odsłon 872, Wersja 1
Początek strony