Odpowiedzi hal sportowa IV (wygasły...)

Dotyczy: Postępowanie przetargowe: Budowa sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej – etap 2009

Pytanie od oferenta,
w związku z zapisem zawartym w SIWZ „ Przedmiar należy traktować jako pomocniczy przy wycenie robót . Do ofert należy dołączyć kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych : stawka robocizny, zysk, koszty materiałów” prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy kosztorys załączony do oferty musi być zgodny co do ilości obmiaru, podstawy wyceny i pozycji z przedmiarem inwestorskim – nakładczym ( zamieszczonym w dniu 13.02.2009 w materiałach przetargowych), czy też oferent może nanosić stosowne zmiany? Zwracamy jednocześnie uwagę, że występują różnice między przedmiarem inwestorskim, a „przedmiarem + kosztorysem ofertowym nakładczym”. W przedmiarze nie występują poz. 1, 2 i 10 z kosztorysu ofertowego nakładczego inwestorskiego.
ad 1. W zaiązku z tym, że umowa ma być umową ryczałtową nie wymagamy pełnej zgodności z przedmiarem i kosztorysem nakładczym.
2. Czy do oferty można załączyć kosztorys w wersji uproszczonej?
ad 2. Tak pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ.
3. Czy przedmiotem zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego (zgodnie z punktem E części opisowej projektu zagospodarowania terenu)?
ad 3. Nie
4. Czy w odniesieniu do pkt.7, ppkt.6 Dokumentacji Geotechnicznej koszty związane z odpowiednim wzmocnieniem konstrukcji w celu wyeliminowania nierównomiernych osiadań pod fundamentami należy ująć w ofercie czy będą one traktowane jako ewentualne roboty dodatkowe?
ad 4. Zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią wykonawca nie ujmuje w ofercie kosztów wzmocnienia fundamentów.

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 20.02.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 20.02.2009 00:00. Wygasa 09.03.2009 00:00. Odsłon 1011, Wersja 1
Początek strony