wykonanie prac instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji C.O. i montażem kotłowni dla świetl (wygasły...)2005-02-02


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji C.O. i montażem kotłowni dla świetlicy w O.S.P. w Kalinie
Zakres prac obejmie montaż grzejników na gotowej instalacji c.o. oraz uruchomienie kotłowni olejowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 17-02-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych „ z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Maria Hetman- Nagańska tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-02-2005 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 19-03-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 15.04.2005 r.
Nie przewiduje się wadium.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 02.02.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 02.02.2005 00:00. Wygasa 17.02.2005 00:00. Odsłon 871, Wersja 1
Początek strony