Zamówienie do 14 000 EURO (wygasły...)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBÓT)Przedmiotem przetargu jest wykonanie projektu przebudowy ulicy Topolowej i Granicznej w Starowej Górze                o łącznej długości ca 950 m  gminie Rzgów powiat Łódzki Wschodni. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działek w pasie drogowym ulic  Topolowej oraz Granicznej dokumentacja musi być sporządzona w formie wymaganej przez ustawę o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji.

W zakres opracowania wchodzi w ramach zadania wykona mapę do celów projektowych, dokumentację budowlaną i wykonawczą, kosztorys inwestorski i nakładczy oraz mapę projektowanych podziałów niezbędną do uzyskania decyzji ZRID. Dokumentacja w wersji papierowej powinna być sporządzona w czterech egzemplarzach, kosztorys inwestorski i kosztorys nakładczy i specyfikacja techniczna w 1 egzemplarzu. całość dokumentacji powinna być również sporządzona w wersji elektronicznej. Kosztorys inwestorski i nakładczy powinien być dostarczony w wersji edytowalnej i w wersji pdf. Projektant w cenie oferty uwzględni również  sporządzenie mapy do celów projektowych i mapy podziałowej. Przedmiotem odbioru będzie dokumentacja projektowa w zakresie określonym powyżej ze wszystkimi niezbędnymi do uzyskania decyzji ZRiD uzgodnieniami. Oczekiwany termin dostarczenia kompletnej dokumentacji 30.09. 2014 r.

Pytania należykierować faxem na nr 42 214 12-07 lub na adres mailowy: inwestycje@rzgow.pl

Projektantów zainteresowanych wykonaniem w/w dokumentacji prosimy o składanie ofert do godz. 14.00. dnia14 lutego  201 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
powrót...
Załączniki:
Wzór umowy
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2014
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 30.01.2014 00:00. Wygasa 14.02.2014 00:00. Odsłon 1094, Wersja 1
Początek strony